Tässä on Aili – ohjelmistorobottimme.

Aili on Efiman ohjelmistorobotiikan ilmentymä – roboteista rakkain. Ailin olemassaolon tarkoituksena on olla meidän ihmisten apuna, tukena ja turvana. Voit antaa turruttavat rutiinit, ne tasapaksuina toistuvat tehtävät, Ailin hoidettavaksi ja keskittyä itse palkitsevampiin tehtäviin. Aili on jo meidän apunamme – miksei sinunkin?

Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation tai RPA) on ratkaisu tehtäviin, joiden automatisointi ei perinteisiä järjestelmiä hyödyntäen ole mahdollista. Ohjelmistorobotti on ohjelma, joka käyttää toisia ohjelmia käyttöliittymän kautta aivan kuten me ihmisetkin. Parhaiten robotisoitavaksi sopivia ovat säännönmukaiset ja tarkasti määritellyt volyymiprosessit, kuten ostolaskujen käsittely.

Me Efimalla olemme tehneet robotiikan arvioinnin, kokeilun ja käyttöönoton mahdollisimman helpoksi – RPA Startilla pääset alkuun tuossa tuokiossa. Tule kahville Ailin kanssa, ja jutellaan lisää!

Tutustu Ailiin paremmin klikkaamalla tästä.

Lehdistöyhteydet

Toimitusjohtaja
Tero Salminen
+358 40 767 5311
protected email

Markkinointi ja viestintä
Päivi Holmqvist
+358 40 504 4444
protected email

Lataa logotiedosto

Lataa Tero Salmisen kuva