Skip to content

23.03.2023 | Tekoäly tehostaa SOK:n palvelukeskuksen prosesseja – palvelupyyntöjen käsittely nopeutuu Efima tekstiÄlyn avulla

SOK_tiedote Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) toimii keskusliikkeenä, jossa tuotetaan S-ryhmään kuuluville osuuskaupoille asiantuntija- ja tukipalveluita.
↑ Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) toimii keskusliikkeenä, jossa tuotetaan S-ryhmään kuuluville osuuskaupoille asiantuntija- ja tukipalveluita.
23.03.2023 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) kehittää taloushallinnon palvelukeskuksensa, Palveluässän, asiakaspalveluprosesseja tekoälyn keinoin ja valitsi kumppanikseen Efiman. Helmikuun alussa käyttöönotettu Efima tekstiÄly -ratkaisu on edelläkävijä suomenkielisen tekstinkäsittelyn automaatioratkaisuissa ja tuo palvelupyyntöjen lajitteluun uudenlaista tehokkuutta.

SOK Palveluässä on tehostanut helmikuusta alkaen myyntireskontran asiakaspalveluprosesseja Efima tekstiÄly -tekoälyratkaisun avulla. Efima tekstiÄly on suomenkielistä tekstiä ymmärtävä ratkaisu, joka mahdollistaa suurten tekstimäärien analysoinnin sekä rikastamisen. Ratkaisu tuo tehokkuutta kymmeniätuhansia palvelupyyntöjä kuukaudessa käsittelevän Palveluässän toimintaan nopeuttamalla palvelupyyntöjen lajittelua. 

Efima tekstiÄly integroitiin suoraan Palveluässän myyntireskontran asiakaspalvelujärjestelmään ja tulevaisuudessa tavoitteena on laajentaa tekstiÄlyn käyttöä myös muiden toimintojen käyttöön. Palveluässän datalla koulutettu tekstiÄly mahdollistaa saapuvien palvelupyyntöjen entistä nopeamman, reaaliaikaisen lajittelun automaattisesti. Automatisoitua käsittelyä tukee Efima tekstiÄlyn kyvykkyys, Fiksulajittelu, jonka Palveluässä otti tekstiÄlyn valmiista kyvykkyyksistä ensimmäisenä käyttöönsä.  

Palveluässän Head of Shared Service Center Aki Okkonen on tyytyväinen yhteistyöhön Efiman kanssa, sekä jo nyt nähtäviin tuloksiin: ”Myyntireskontramme käsittelee lähes 700 palvelupyyntöä päivässä ja niiden käsittely manuaalisesti on luonnollisesti vienyt resursseja muilta tehtäviltä. Muutamassa kuukaudessa käyttöön saadun tekstiÄlyn ansiosta palvelupyyntöjen käsittely on nopeutunut ja olemme saaneet vapautettua sekä aikaa että resursseja muihin tehtäviin.” 

Efiman Älykäs automaatio -palveluista vastaava Teija Puurunen iloitsee alkaneesta yhteistyöstä, joka on merkittävä molemmin puolin: ”Olemme panostaneet ratkaisun kehittämiseen laajasti, sillä näemme asiakaspalvelun prosesseissa olevan paljon automatisoitavaa ja tekoäly mahdollistaa automaation laajemman hyödyntämisen. Yhteistyömme on hyvä esimerkki siitä, miten vaivattomasti tekoälyratkaisuja voidaan ottaa käyttöön asiakaspalvelussa ja miten paljon liiketoiminta voikaan niistä hyötyä – parhaimmillaan taustalla avustavaa tekoälyä ei edes huomaa arjessa”.

Lisätietoja

SOK, Head of Shared Service Center Aki Okkonen
aki.okkonen@sok.fi, +358 10 768 6004

Efima, Business Director (Intelligent Automation) Teija Puurunen
teija.puurunen@efima.com, +358 40 845 0830

SOK lyhyesti

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) on osa S-ryhmää ja toimii keskusliikkeenä, jossa tuotetaan S-ryhmään kuuluville osuuskaupoille asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketjujen kehittämisestä. SOK sekä sen tytäryhtiöt muodostavat yhdessä SOK-yhtymän, jotka harjoittavat muun muassa matkailu- ja ravintolatoimintaa Virossa. SOK Palveluässä tuottaa talous- ja palkkahallinnon palvelut koko S-ryhmälle. Erilaiset järjestelmät ja automaatio hoitavat osan työstä, mutta sujuvien prosessien ja laadukkaiden lopputulosten eteen tekee töitä myös yli 250 talous- ja palkkahallinnon ammattilaista.
www.s-ryhma.fi

Efima lyhyesti

Efima Oyj tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa toiminnanohjauksen, taloushallinnon ja älykkään automaation ratkaisuilla sekä kehittävään kumppanuuteen pohjautuvilla digitaalisilla taloushallintopalveluilla. Kaiken keskiössä ovat ihmiset, yhteistyö ja kumppanuus. Vuonna 2023 Efima työllistää 300 työntekijää Efiman kahdessa toimipisteessään Helsingissä ja Tampereella.
www.efima.com