Skip to content

Eeva | Taloushallinnon moniosaaja on arvokas tekijä asiakkuuksien sydämessä

Eeva_uratarinakuva_rajattu Eeva kokee tiimityöskentelyn hyvänä vastapainona muuten itsenäiselle työlle – aina ei tarvitse tehdä tai pärjätä yksin, kun apua voi kysyä matalalla kynnyksellä.
↑ Eeva kokee tiimityöskentelyn hyvänä vastapainona muuten itsenäiselle työlle – aina ei tarvitse tehdä tai pärjätä yksin, kun apua voi kysyä matalalla kynnyksellä.
03.04.2023 | Taloushallinnon tehtävien kirjo on laaja, ja tämä näkyy Efiman Financial Specialist, Eeva Hotarin, työpäivissä vaihtelevina vastuualueina sekä tehtävien monipuolisuutena. Ajoittain nopeatahtista työtä ei tarvitse tehdä kuitenkaan yksin, kun tukena ovat samanhenkiset tiimikaverit.

Taloushallinnon moniosaajan, Eevan, työpäivät koostuvat eri asiakkuuksien ja niiden sisäisten taloushallinnon roolien hoitamisesta – parhaimmillaan Eeva voi päivän aikana tehdä töitä usean asiakkuuden parissa, eri rooleissa. ”Jokaisessa asiakkuudessa on omat järjestelmänsä sekä toimintamallinsa, jonka myötä on päässyt oppimaan ja kehittymään niin järjestelmien kanssa kuin asiantuntijanakin”, Eeva toteaa.

 

Osto- ja myyntireskontran maailmassa työskentelevä Eeva on tasapuolinen yhdistelmä tarkkaluonteista, numeroiden pyörittelyä rakastavaa taloushallinnon ammattilaista sekä kirjallisuudesta nauttivaa humanistia – tästä kertoo ennen tradenomin tutkintoa suoritettu kirjallisuustieteen maisterin tutkinto. Taloushallinnon pariin Eeva päätyi hieman vahingossa – työn kautta. Kirjallisuus on edelleen läsnä vapaa-ajalla, minkä lisäksi elokuvat sekä eri liikuntalajit ovat lähellä sydäntä lapsiperheen arjen pyörteissä. ”Päivät voivat olla tasapainoilua arjen ja työn välillä, mutta päivien aloituksessa tärkeintä on aamupala ja sen ohella nautittava aamutee, sillä olen todellinen aamupalaihminen – siitä hetkestä en mielelläni jousta”, Eeva toteaa naurahtaen. 

 

Tekemisen meininkiä taloushallinnon monipuolisessa maailmassa
 

Itä-Helsingistä kotoisin oleva taloushallinnon asiantuntija kertoo päätyneensä Efimalle pienen mutkan kautta: ”Oikeastaan hain Efimalle kahdesti, sillä ensimmäisen hakuprosessin aikana päädyin ottamaan toisen tarjotun työpaikan vastaan. Myöhemmin hain kuitenkin uudelleen, sillä minulle jäi mieleen Efiman hyvä tekemisen meininki edellisestä hausta.” Mielikuva on osoittautunut paikkaansa pitäväksi, sillä Eevan mielestä juuri tiimihenki, työkaverit ja mainittu tekemisen meininki ovat Efiman parhaita puolia. ”Efimalla on parasta ihmiset, koska työ on loppupeleissä kuitenkin vain työtä”, Eeva kiteyttää. Lisäksi Efiman arvot ovat puhutelleet Eevaa matkan varrella: ”Etenkin arvo omana itsenä on raikas, sillä se näkyy tietynlaisena rentoutena – jokainen saa tulla ja olla töissä omana itsenään, ilman ylimääräistä virallisuutta.”

 

Vastuualueiden lisääntymisen myötä näkee kokonaisvaltaisemmin eri prosessit ja ymmärtää kuinka ne linkittyvät toisiinsa.

 

Eeva kuvailee tyypillisen työpäivän pitävän sisällään rutiineja, kuten vaikkapa ostolaskujen käsittelyä, mutta myös vaihtelevia tilanteita: ”Joskus saattaa tulla akuutteja asioita hoidettavaksi, jolloin on kyettävä olemaan reagointikykyinen ja hoidettava asiat niin sanotusti tärkeysjärjestyksessä, sillä taloushallinnon puolella on tiettyjä aikarajoja. Tällaiset tilanteet kuitenkin opettavat myös paljon, mikä helpottaa tulevaisuuden työtä.” Työnkuva on laajentunut taloon tulemisen jälkeen yhdestä asiakkuudesta useampaan, ja asiakkuudet ovat opettaneet matkan varrella paljon – ja oppiminen jatkuu edelleen: ”Taloushallinnon osaajan näkökulmasta Efimalla on paljon eri vaihtoehtoja: voi tehdä esimerkiksi vain ostoreskontraa tai halutessaan laajentaa erilaisiin vastuualueisiin oman mielenkiinnon mukaan – esimerkiksi teen itse tällä hetkellä osto- ja myyntireskontraa sekä maksuliikennettä.”

 

 

Asiantuntijasta rautaiseksi ammattilaiseksi

 

Mielikuva taloushallinnosta voi usein olla taustalla ongelmitta ja huomaamattomasti pyörivä toiminto, joka toimii täysin rutiininomaisesti. Eeva mainitsee kuitenkin pitävänsä ajoittaisten ongelmatilanteiden selvittämisestä. ”Poikkeavat tilanteet tekevät työpäivistä toisaalta mielenkiintoisia, koska pidän ongelmanratkaisusta ja asioiden ”penkomisesta”, mutta kaipaan kyllä ongelmanratkaisun vastapainoksi läjän ostolaskuja käsiteltäväksi”, Eeva nauraa. 

 

Selvitystilanteita voi myös pallotella työparin tai tiimin kanssa, ja tiimityöskentelyn vastavuoroisuus on Eevalle tärkeä piirre – apua voi pyytää ja tarjota molemmin puolin. ”Kohdalleni on osunut todella samanhenkisiä työpareja sekä tiimiläisiä. Joskus asiat käydään läpi turhankin yksityiskohtaisesti, kun innostutaan keskustelemaan – ajoittain myös kuulumisia asian vierestä”, Eeva kuvailee ja jatkaa: ”Tiimityöskentely ja ihmisten kanssa tekeminen on hyvää vastapainoa muuten itsenäiselle työlle – aina ei tarvitse tehdä tai pärjätä yksin, kun voi kysyä matalalla kynnyksellä apua.” 

 

Täällä on päässyt näkemään miten robotiikka ja tekoäly ovat mukana modernissa taloushallinnossa, esimerkiksi ohjelmistorobotti Ailin kautta.

 

Vaikka vaihtelevat tilanteet edellyttävät tekijältä osaamisen lisäksi näkemyksellisyyttä, hahmottuu niiden ansiosta selkeämpi kokonaiskuva, joka auttaa myös merkittävästi päivittäisessä työssä. Eeva sanoo kehittyneensä erityisesti taloushallinnon eri vastuualueilla ja kokee niiden kautta saadun käytännön kokemuksen opettaneen paljon myös taloushallinnon perinteisen kentän ulkopuolelta: ”Täällä on päässyt näkemään miten robotiikka ja tekoäly ovat mukana modernissa taloushallinnossa, esimerkiksi ohjelmistorobotti Ailin kautta.” 

 

Robotiikan ohella Eeva mainitsee talouden palvelukeskusmaailman eroavan merkittävästi in-house puolen taloushallinnosta monipuolisuudellaan: sisäisessä taloushallinnossa työtehtävät jakautuvat kapeammin taloushallinnon riskiroolien vuoksi, kun taas palvelukeskuksen maailmassa on mahdollista toimia useilla eri vastuualueilla vaihtuvien asiakkuuksien myötä. ”Vastuualueiden lisääntymisen myötä näkee kokonaisvaltaisemmin eri prosessit ja ymmärtää kuinka ne linkittyvät toisiinsa”, Eeva toteaa. Ensimmäisenä työpäivänä taloon astellut asiantuntija on siis kasvanut taloushallinnon rautaiseksi ammattilaiseksi ja kasvu jatkaa etenemistään.