Skip to content
27.03.19DigisydänToiminnanohjaus ERPIso kuva

Digisydän liiketoiminnan muutoksen pyörteissä

Kai Lyytinen

Toiminnanohjausjärjestelmien kenttä on muuttunut rajusti viime vuosina. Digitalisaatio on ajanut liiketoiminnan muutosta toimialaan katsomatta, ja yritysten tarpeet ja odotukset toiminnanohjausjärjestelmiä kohtaan ovat samalla muuttuneet.

Yhä useammat yritykset miettivät luopumista siitä vanhasta kaiken kattavasta ERP-järkäleestä, joka koodattiin 10 vuotta sitten lähes mittatilaustyönä yritystä varten. Samalla tasaisesti ilmestyy kansainvälisille markkinoille tähtääviä uusia yrityksiä, jotka etsivät nopeasti käyttöönotettavaa ja helposti skaalautuvaa ensimmäistä ERPiä.

Tässä blogissa pyrin vastaamaan siihen, mitkä ovat tällä hetkellä suurimmat muutosta ajavat liiketoimintatrendit ja miten Microsoft on vastannut näihin uusiutuneilla Dynamics 365 -ratkaisuilla (D365). Monet trendeistä ovat jatkuneet jo verrattain pitkään ja ovat näin ollen monille varmasti tuttuja.

Pilveen siirtyminen

Pilveen siirtymisestä, tai ”pilveistymisestä”, ja sen suuresta tulemisesta on puhuttu jo vuosia. Trendi ei kuitenkaan osoita laantumisen merkkejä, ja pilvipohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään siirtyneet yritykset eivät ole enää pelkästään uraauurtavia pioneereja. Pilviskeptikkojen joukko harvenee koko ajan, ja vaikka tietoturvaan ja datan säilyttämiseen liittyvät huolet ovat ihan aiheellisia, ovat ne pikemminkin asioita, joihin tulee kiinnittää huomioita – niitä ei enää nähdä esteinä pilveen siirtymiselle.

Tätä muutosta on ajanut pilvipohjaisten ERP:iden vahvuudet:

  • Mahdollisuus nopeisiin muutoksiin
  • Jatkuva päivittyminen
  • Saavutettavuus ajasta ja paikasta riippumatta

Liiketoiminnan muutokset tapahtuvat nykyaikana nopeasti, ja käytettävien työkalujen on pystyttävä mukautumaan muutoksiin. Microsoft lanseerasi vuonna 2014 yrityksen nykyisen strategian ”Mobile first, Cloud first”. Tätä strategiaa on menestyksekkäästi noudatettu, ja sen vaikutus näkyy kaikessa yhtiön toiminnassa voimakkaasti – nousihan Microsoft jopa hetkellisesti maailman arvokkaimmaksi yritykseksi.

Pilveistyminen vaikuttaa myös järjestelmäprojektien kulkuun. Muutamien vuosien välein tehtävät ERP-päivitykset, jotka ovat luonteeltaan niin massiivisia, että niitä voidaan verrata uuteen käyttöönottoprojektiin, eivät enää usein riitä. Pilvipohjaisuuden merkittävimpiä etuja entisaikojen On-premise-ratkaisuihin nähden onkin sen jatkuva päivittyminen. Sitä myötä, kun Microsoft julkaisee päivityksiä D365:een, tulevat ne myös asiakkaiden käytettäväksi välittömästi ilman suuria seremonioita.

Kuluttajistuminen

Kuluttajapuolella on totuttu siihen, että kaikkeen löytyy sovellus. Jopa siinä määrin, että Apple hankki rekisteröidyn tavaramerkin fraasille ”There’s an app for that”. Tämän lisäksi kuluttajille tarjottavissa tuotteissa sekä palveluissa on korostettu käyttäjäkokemusta jo pitkään. Koska tarjontaa on ollut usein paljon ja kuluttajat valveutuneita, on lompakolla äänestäminen ollut helppoa. Tämä on johtanut käyttäjäkokemuksen merkityksen kasvuun.

Samat vaatimukset ovat pienellä viiveellä saapuneet myös yritysratkaisuihin. Käytettäviltä työkaluilta ja järjestelmiltä odotetaan intuitiivista käyttöliittymää, helppokäyttöisyyttä ja saavutettavuutta missä ja milloin tahansa. Asioita, jotka ovat perinteisesti olleet melko kovia vaatimuksia niinkin monimutkaiselle kokonaisuudelle kuin toiminnanohjausjärjestelmä.

Microsoft on D365:n myötä ottanut aimo harppauksen kohti käyttäjäystävällisempää ja mobiilimpaa bisnesohjelmistojen joukkoa. Verrattuna vanhan liiton (legacy) ohjelmistoihin, D365 on kirjaimellisesti toisella vuosituhannella. D365:n vahvuus piilee juuri sen laajennettavuudessa liiketoimintasovellusten avulla. ERP itsessään on se kaiken alla sykkivä digisydän – liiketoiminta-alusta, joka piilee kaiken alla mahdollistajana, mutta ei yksin yritäkään vastata kaikkiin ERP:lle esitettyihin vaatimuksiin. Parhaassa tapauksessa ERP piilee huomaamattomana arjen tekemisen taustalla ja pitää huolta liiketoiminnan tieto- ja tavaravirroista. Muokattavuus, käyttäjäystävällisyys ja tehokkuus syntyvät päälle asennettavista liiketoimintasovelluksista, jotka yhdistyvät saumattomasti digisydämeen.

Pilveen siirtymisen myötä etätyömahdollisuudet sekä mobiilikäyttö ovat ottamassa kuluttajapuolen sovelluksia kiinni. Käytössä ovat juuri ne toiminnallisuudet, kuten analytiikka toiminnan johtamiseen ja tekemiseen, joita kukin työhönsä tarvitsee – missä tahansa, milloin tahansa. Nykyään jopa puhelimella voi tehdä pitkälti kaiken sen, mitä varten ennen jonotettiin aamuruuhkassa ja saavuttiin toimistolle 8:00.

Tekoäly ja koneoppiminen

Viimeisinä, muttei vähäisimpinä nostan esiin tekoälyn ja koneoppimisen. Pitkään toimineella yrityksellä on kertynyt palvelimien nurkkiin lojumaan massiiviset määrät dataa esimerkiksi asiakkaiden käyttäytymisestä – dataa, joka on ollut teoriassa hyödyllistä, mutta käytännössä mahdotonta hyödyntää. Pitkään toimineille ja uudemmillekin yrityksille myös kertyy jatkuvasti lisää dataa yhä moninaisemmista lähteistä. Tästä hyvänä esimerkkinä esineiden internet (Internet of Things, IoT), joka on valjastanut laitteet ja esineetkin keräämään liiketoiminnan kehittämisen kannalta kiinnostavaa dataa.

Tämä luo yritysten välille kilpailun, jonka voittaa se, joka pystyy parhaiten hyödyntämään tuota massiivista datamäärää liiketoiminnassaan.

Microsoft D365 tarjoaa valmiita moduuleita tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämiseen esimerkiksi myynnissä, asiakaspalvelussa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. Mahdollisuudet eivät myöskään rajoitu tähän. Microsoftin pilvialusta Azureen, johon data voidaan halutessa säilöä, on sisäänrakennettuna koneoppimisen mahdollistavia sovelluksia, kuten Azure Machine Learning ja Cognitive Suite, joita voidaan hyödyntää eri tavoin.