Skip to content
27.02.19DigisydänProsessikehitysKansalaiskehittäminenPower Platform

Helpota yrityksesi elämää digikorvilla, digiverisuonilla ja digiaivoilla

Aino Jokela

Yritysten tarve ketterille ratkaisuille, joilla voidaan syöttää uutta tai muokata nykyistä dataa näppärästi, kasvaa koko ajan. Myös yhä useampia käsin tehtäviä asioita halutaan helpottaa tai automatisoida. Tarpeeseen voitaisiin usein vastata yksinkertaisella liiketoimintasovelluksella.

Ongelma piilee siinä, etteivät kaikki nämä helpottamista vaativat asiat ole yrityksen liiketoiminnan kannalta niin kriittisiä, että sovelluskehitys jokaista sellaista varten olisi millään tavalla kustannustehokasta. Kuitenkin sen henkilön näkökulmasta, jonka työskentelyn tehokkuudesta ja työpäivän mielekkyydestä on kyse, asia voi olla hyvinkin kriittinen. Tai ainakin hän arvostaisi suuresti oman tehtävänsä helpottumista.

Helpotusta elämään Power Platformin avulla

Microsoft on pyrkinyt omalta osaltaan vastaamaan tähän haasteeseen ja helpottamaan yritysten tarvetta tuoda ketteryyttä ja automaatiota datan käsittelyyn panostamalla Power Platformin kehittämiseen. Tämä termi käsittää alustan kolme osaa: Power Appsin, Microsoft Flow:n (nykyisin Power Automate) sekä Power BI:n. Kaikki tämä rakentuu Azure-pilven päälle ja Common Data Service (CDS) toimii pitkälti tietovarastona monissa ratkaisuissa.

PowerAppsia hyödyntämällä kenen tahansa on mahdollista luoda liiketoimintasovelluksia nopeastikin ilman, että tarvitsee kirjoittaa riviäkään koodia. Kokonaan ilman teknistä tai matemaattista osaamista toimivan ja aidosti hyödyllisen sovelluksen muodostaminen ei vielä onnistu, mutta tämän lähemmäksi ”no code” -sovelluskehityksen jokamiehen oikeuksia ei hevillä päästä.

Lisäksi Microsoft Flow:n avulla voidaan ohjailla datavirtoja ja luoda sen myötä automaatiota tiedonkulun prosesseihin helppokäyttöisen graafisen editorin kautta. Kaiken kruununa on Power BI:n visuaalinen raportoitavuus, jolla voidaan saada selkeä kuva eri lähteistä kerätystä datasta ja näiden syy-yhteyksistä.

Syödään omia lääkkeitä

Kerron nyt elävän elämän esimerkin meidän omasta organisaatiostamme. Meillä on konttorit sekä Helsingissä että Tampereella. Tämän vuoksi sisäisten tapahtumien, kuten kuukausi-infon, organisointi on toisinaan ollut haasteellista, koska ei ole ollut aivan selvää, ketkä osallistuvat ja miten.

Perinteisesti olemme kyselleet infotilaisuuksiin osallistumisesta ainoastaan tamperelaisilta, ja heiltäkin sähköpostin välityksellä, mihin he ovat vastailleet vaihtelevalla menestyksellä. Tämä ei itsessään ole niin suuri ongelma, mutta koska ihmisten haluttaisiin myös viihtyvän infotilaisuudessa, tilataan näihin aina myös ruokaa kaikille osallistujille.

Tästä muodostui konkreettisempi haaste: ruokaa olisi mukava varata juuri oikea määrä, ettei kukaan jää nälkäiseksi eikä ruokaa jouduttaisi myöskään heittämään roskiin.

Tehtävä ratkaisukonsultille

Ratkaisukonsulttina työnkuvaani kuuluu ratkaisuiden löytäminen dataan liittyviin haasteisiin. Ja tämä oli juuri sellainen haaste, jonka otin innolla vastaan.

Lähdin kehittämään kuukausi-infoon ilmoittautumista varten PowerApps-sovellusta, johon kukin efimalainen kirjautui Office 365 -tunnuksillaan, joiden kautta sovellus poimi ko. henkilön tarvittavat tiedot. Sovellus antoi käyttäjälleen valmiit vastausvaihtoehdot, joihin kukin vastasi suunnitelmiensa mukaisesti. Sovellukseen liitetyllä Power BI:n dashboard-näkymällä HR:mme pääsi näkemään reaaliajassa ilmoittautuneet ja sen, missäpäin he osallistuvat. Tämän ansiosta kuukausi-infoon pystyttiin tilaamaan oikea määrä ruokaa, oikeisiin paikkoihin, eikä kukaan nähnyt nälkää tai vienyt kotiinsa läjäpäin ylimääräiseksi jääneitä eväitä.

Sovellus on käytössä jatkossa kaikissa kuukausi-infoissamme. Se kerryttää joka kerta lisää historiadataa, jonka analysoiminen Power BI:n avulla voi paljastaa mielenkiintoisia asioita organisaatiostamme ja kuukausi-infojen osanotosta. Lisäksi Flow:n avulla voimme lähettää jokaiselle organisaation henkilömme heidän puhelimeensa muistutuksen ilmoittautua seuraavaan kuukausi-infoon.

Tee-se-itse

Kertomani esimerkki oli yksinkertaisemmasta päästä toteutettavissa olevista ratkaisuista, mutta avaa konkreettisesti niitä mahdollisuuksia, joita PowerApps + Power BI -yhdistelmä yrityksille suo. Tähän kun lyödään päälle Microsoft Flow:n avulla tehtävä datavirtojen ohjailu, voi organisaatio pienillä sisäisillä panostuksilla helpottaa omaa elämäänsä huomattavasti.

Avataan vielä hieman näiden ominaisuuksia elementti kerrallaan:

  • PowerApps – PowerAppsin avulla liiketoimintasovellusten kehittämisen kynnys on saatu hyvin alas. Sen avulla on mahdollista toteuttaa ”no-code” -henkisesti sekä yksinkertaisia että monimutkaisia liiketoimintasovelluksia, joissa on usein rajana vain käyttäjän luovuus ja käytettävissä olevat datalähteet

  • Microsoft Flow – Power Platformin prosessityöläisen elämää eniten helpottava elementti on juuri Microsoft Flow, jonka avulla voidaan ohjata datavirtoja yli 200 sovelluksen ja järjestelmän välillä. Näin voidaan tuoda automaatiota työvaiheisiin, jotka ovat olleet virhealttiita, epämiellyttäviä ja aikaa vieviä

  • Power BI – Power BI on jo monille talousjohtajille tuttu työkalu, jolla saadaan yhdisteltyä eri lähteistä koottua dataa ja esitettyä nämä ja näiden syy-yhteydet selkeässä visuaalisessa muodossa. Sen mahdollisuudet eivät kuitenkaan rajoitu taloushallinnon lukuihin, vaan se pystyy käsittelemään mitä tahansa datamassoja ja tekemään näistä selkeitä ja näyttäviä visuaalisia raportteja

Jokainen elementti toimii jo yksittäin helpottamaan arkea, mutta Power Platformin vahvuus nousee esiin, kun näitä elementtejä yhdistellään.

Voimme esimerkiksi lisätä PowerApps-sovelluksen sisään Power BI:n graafeja ja taulukoita tai samalla tavoin Power BI:n raportteihin voidaan upottaa PowerApps-sovelluksia, joilla voidaan välittää raportoinnista saatua tietoa prosessissa eteenpäin.

Kun liiketoimintaprosessi laajenee, voi tulla tarve varastoida tietoa väliaikaisesti tai mahdollisesti yhdistellä useamman datalähteen tietoja. Tähän tarpeeseen vastaa Common Data Service for Apps, joka tarjoaa sovelluksen kehittäjän käyttöön tietokannan ominaisuudet, kuten suorituskyvyn, skaalautuvuuden ja näkymät.

Digitaaliset ruumiinosat

Kun me Efimalla puhumme digisydämestä, joka on modernin liiketoimintayrityksen ytimessä sykkivä ERP, voidaan Power Platformin eri elementtien kohdalla puhua muista digitaalisista ruumiinosista.

PowerApps auttaa ketterien liiketoimintasovellusten ja täsmäratkaisujen luomisessa, joihin voidaan viitata yrityksen luustona ja lihaksina. Microsoft Flow on kuin verisuonet, jotka kuljettavat elintärkeää verta, eli dataa, läpi organisaation – usein sydämen kautta. Power BI:tä taas voidaan verrata aivojen vasempaan puoliskoon, joka analyyttisenä ja loogisena puoliskona pureskelee massiivisen datamäärän ymmärrettävään muotoon.

Yrityksen aivojen oikea puolikas, jonka tehtäviin luovuus ja ymmärrys kuuluvat, jää kuitenkin vielä meidän ihmisten harteille.