Blogi
3.2.2016

Mihin sitä ihmistä nyt enää tarvitaan?

Robottien esiinmarssissa meitä on lohdutettu sillä, että ihmisen työ muuttaa luonnettaan. Ylätason väitettä on hyvä pohtia vähän konkreettisemmin. Miten taloushallinto muuttuu lähivuosina? Miten tehokkuus saavutetaan tulevaisuudessa?

Taloushallinnon kehittämisessä fokus on viime vuosina ollut prosessien sähköistämisessä ja siinä, mitä työvaiheita voidaan automatisoida ja missä kaikessa voimme hyödyntää robotteja. Fokus on oikea. Sen rinnalla on tärkeää ymmärtää ja suunnitella järjestelmän, robotin ja ihmisen välinen työnjako niin, että saamme maksimaalisen hyödyn kaikista tekijöistä.

Taloushallinnossa työn luonne on siis muuttumassa. Mihin sitten ihmistä enää tarvitaan? Vai tarvitaanko ollenkaan?

Ihminen ja robotti työparina

Helppo vastaus kysymykseen olisi, että automatisoiduissa prosesseissa ihmistä tarvitaan automaattisten järjestelmien käyttämiseen, poikkeuksien selvittämiseen ja palvelemaan asiakkaita. Tämä pitää varmasti suurelta osin paikkansa, mutta robotit ovat tulevaisuudessa nopeita oppimaan myös poikkeuksia, ja asiakaspalvelua voidaan automatisoida ja hoitaa itsepalveluna.

Automaatio etenee vaiheittain, ja vaiheistuksen suunnittelun ja toteutuksen tekee ihminen. Lähimmän viiden vuoden aikana ihminen tekee robotin rinnalla edelleen myös perustyötä. Rutiinit eivät häviä yön yli, vaan automaatio vaatii aktiivista edistämistä.

Taloushallinnossa lait ja säännökset muuttuvat, ja prosessit ja järjestelmät kehittyvät. Robotille ei voi vielä lähivuosina opettaa kaikkia liiketoiminnan lainalaisuuksia, kokonaisuuksien hahmottamista ja niiden kehittämistä. Ihmisellä on siis edelleen kaksi tehtävää – tehdä työ ja kehittää. Työn sisältö voi muuttua, mutta kehittäminen säilyy. Jokainen on oman työnsä paras asiantuntija ja sitä myötä paras kehittäjä.

Ulkoistuksella kumuloitunutta osaamista

Viimeiset pari vuosikymmentä on hoettu, että yritysten kannattaa keskittyä omaan ydintekemiseen ja ulkoistaa rutiininomaiset tehtävät ja kaikki mikä ei liity yrityksen myytävään tuotteeseen tai palveluun. Taloushallinto, tai sen osaprosessit, on selkeä ulkoistettava kokonaisuus, koska perinteisesti taloushallinnon tehtävät ovat säännönmukaisia, toistuvia ja selkeästi kuvattavia.

Mutta miksi ylipäätään kannattaa ulkoistaa taloushallintoa, jos omassa organisaatiossa käytetään pitkälle automatisoituja taloushallinnon järjestelmiä ja lisäksi otetaan käyttöön muutama robotti tekemään määriteltyjä tehtäviä? Näin taloushallinto voidaan tuottaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti itse. Tämä päättely on sekä totta että tarua. Totta siinä mielessä, että kaikki tehtävät, joille on olemassa sääntö tai logiikka, kannattaa automatisoida. Ja automatisoitu prosessi on yleensä kustannustehokas ja laadukas.

Mieti mihin keskityt

Useissa organisaatioissa pohditaan kuitenkin, millä resursseilla automatisoinnin saa 1) suunniteltua ja tehtyä, 2) ylläpidettyä ja 3) vietyä jatkuvasti eteenpäin. Kannattaako siihen investoida? Onko yrityksen ydinosaamista ylläpitää sekä taloushallinnon vahvaa substanssi- että automaation vaatimaa teknologiaosaamista? Onko yrityksellä kyvykkyyttä samanaikaisesti huolehtia siitä, että lainsäädännön vaatimat asiat tulee tehtyä (tekipä ne ihminen tai robotti) ja kehittää prosesseja koko ajan tehokkaammaksi?

Jos vastaus on kyllä, taloushallinnon ulkoistamisella ei todennäköisesti saavuteta merkittäviä hyötyjä. Markkinoilla on laadukkaita ja tehokkaita järjestelmiä ja robotteja, joita fiksusti hyödyntämällä pääsee eroon useista manuaalisista työvaiheista. Jos vastaus on ei, ulkoistettu taloushallinto tarjoaa organisaatioille kumuloitunutta osaamista ja tehokkaat, jatkuvasti kehittyvät prosessit, joissa automaatio, robotiikka ja ihmisen luovuus yhdistyvät.

Taloushallinnon alalla tarvitaan edelleenkin fiksuja ja osaavia ihmisiä. Robotit ovat ihmisen työpareja vielä useita vuosia eteenpäin ennen kuin robottiälykkyys kehittyy pidemmälle. Automaatio ja robotiikka yhdistettynä henkilökohtaiseen palveluun ja kehittämiseen tuottaa taloushallinnossa suurimmat hyödyt lähitulevaisuudessa.

Kuva: CC Les Chatfield

Kirjoittaja

Teija Puurunen

Teija Puurunen
Liiketoiminta-alueen johtaja

Teija on kokenut prosessien kehittäjä ja innostuu asiakkaiden palvelemisesta. Efimalla hän vastaa ulkoistusliiketoiminnasta. Teija perehtyy mielellään uusiin teknologioihin, ja viime aikoina hän on tutkinut erityisesti robotiikkaa ja sen vaikutuksia taloushallinnon organisointiin.

Uusimmat

Aili loves SAP - ohjelmistorobotiikasta apua ERP-projektin siirtymävaiheeseen

Aili loves SAP - ohjelmistorobotiikasta apua ERP-projektin siirtymävaiheeseen

Kati KolehmainenERP:n vaihtaminen on kallis sekä usein myös pitkä ja ajoittain kivinenkin tie. Sen vaihtamista ja hankintaa valmistellaan usein pitkään. Myös ratkaisun valintaan käytetään paljon aikaa sekä vaivaa, jotta saadaan yrityksen kannalta toimivin ratkaisu, jolla kyetään tukemaan liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Valmisteluun ja päätöksentekoon ei kuitenkaan voida hyvillä mielin käyttää loputtomasti aikaa, jos liiketoiminta ja henkilöstö kärsivät vanhan järjestelmän puutteista. Painetta ei helpota, mikäli nykyisen ratkaisun toimittaja on lopettamassa tukeaan sille. Tällöin yrityksen kannattaa harkita ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä.

Pehmeä talousjohtaja saa paikan

Pehmeä talousjohtaja saa paikan

Sanna KaarlejärviOlin keväällä Stanfordin yliopistossa kuulemassa Piilaakson professorien ajatuksia modernin CFO:n ominaisuuksista. Viesti oli selkeä: Talousjohtajia ei enää arvoteta teknisten taloushallinnon taitojen perusteella, vaan oletus on, että nämä ovat hallussa.

Työnteko palvelukeskuksessa – osaamistarpeet ja johtaminen murroksessa

Työnteko palvelukeskuksessa – osaamistarpeet ja johtaminen murroksessa

Satu KallioPalvelukeskusten tarjoaman palvelun johtotähtinä on perinteisesti pidetty kustannustehokkuutta ja prosessien jatkuvaa kehittämistä. Palveluntarjoajat ovat pyrkineet toimittamaan palvelun sovituin ehdoin, eikä yhteistyön arvoa ole asiakasyrityksissäkään usein ymmärretty kuin säästettyjen eurojen kautta.