Skip to content
21.04.21ProsessikehitysIso kuva

Muuttuvan maailman muistilista

Hanna Kosunen
21.04.2021 | Efima toimi kumppanina Nordic Business Forumin Online Bootcamp -tapahtumassa, jonka aiheena oli tänä vuonna johtaminen ja innovaatio muutoksen keskellä. Tuotemarkkinointipäällikkömme Hanna Kosunen otti kaiken irti tapahtuman sisällöstä ja puhujista ja kirjoitti meille muuttuvan maailman muistilistan: miten menestyä maailmassa, jonka uusi normaali on muutos?

“Maailma ei ole tämän hetken jälkeen koskaan yhtä normaali kuin nyt”, kuvasi Seth Godin Nordic Business Forumin Online Bootcamp -tapahtumassa. “Koskaan et astu samaan jokeen kahdesti”, hän jatkoi. Online Bootcampin aiheena oli innovaatiot ja johtajuus. Kaksi laajempaakin laajempaa aihetta, joita voi tutkailla lukemattomilla eri tasoilla. Jokainen meistä voi pohtia esimerkiksi omia itsensä johtamisen taitoja. Johtajuutta ja innovaatioita voi tarkastella eri ikäisten organisaatioiden tai esimerkiksi eri toimialojen ekosysteemien näkökulmasta. Mutta mikä näitä kaikkia tarkastelukulmia, jokaista meitä ja toinen toistaan erilaisempia toimialoja ja organisaatioita, kuitenkin lopulta yhdistää?

Jatkuvasti muuttuva maailma. Se on todellisuus, jossa me kaikki elämme.

Jos et koe olevasi jatkuvan muutoksen keskellä, niin luulenpa, että kannattaa nipistää itseään ja pysähtyä miettimään.

Pandemian keskellä tuntuu kieltämättä hurjaltakin ajatella, että maailma ei ole tämän hetken jälkeen koskaan niin normaali kuin nyt. Uusi normaali syntyy koko ajan, ja pandemia on tuonut muutoksen osaksi arkipäivää. Uutta normaalia syntyy jatkuvasti myös pandemian jälkeen, mutta kaikkien uusien normaalien todisteet eivät välttämättä näy meidän jokaisen arjessa niin konkreettisesti kuin nyt pandemian aikana. Uusi normaali, mitä se ikinä onkaan esimerkiksi vuonna 2024, saattaa näkyä mahdollisuuksina tietyillä toimialoilla, uhkina toisilla, muutoksina tietyssä osassa maapalloa ja niin edelleen.

Jos et koe olevasi jatkuvan muutoksen keskellä, niin luulenpa, että kannattaa nipistää itseään ja pysähtyä miettimään. Mutta miten tähän kaikkeen pitäisi suhtautua?

Online Bootcamp sukelsi lukuisiin eri näkökulmiin, esimerkkeihin ja vinkkeihin liittyen aktiiviseen toimijuuteen muutoksen keskellä. Niin, että ei odoteta muutoksen tapahtuvan, vaan muutetaan asioita itse. Puhujat, Gary Hamel, Paul Polman, Lisa Bodell, Seth Godin sekä paneelikeskustelijat, kuten kollegani, Efiman Kai Lyytinen, jättivät mieleeni pyörimään paljon ajateltavaa. Mitä on ammattilaisuus muuttuvassa maailmassa? Mitä organisaatioiden tulisi painottaa?

Pohdiskelin tapahtuman antia ja koostin jaettuja ideoita muistilistaksi. Luvassa on kysymyksiä. Kannustan pysähtymään esimerkiksi satunnaisen kysymyksen kohdalle tai sitten sen kysymyksen äärelle, joka aiheuttaa sinussa jonkin tunteen. Toivon, että muistilistani antaa sinullekin ajateltavaa.

Muistilista ammattilaiselle muuttuvassa maailmassa

 • Itsetuntemus: Tunnistatko omat arvosi? Mikä on juuri sinulle tärkeää? Miten tyypillisesti reagoit erilaisissa tilanteissa? Näetkö oman reagointisi taakse? Mitä pelkäät? Uskallatko mennä rohkeasti uutta kohti?

 • Oma tulevaisuus: Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä? Entäpä kaikkein mielenkiintoisimpia? Minkälaista muutosta haluat olla ajamassa?

 • Mietitkö vai teetkö tulevaisuuttasi: Oletko mukana tekemässä? Otatko aktiivisen roolin omassa ympäristössäsi? Oletko tosissasi mukana? Tekemisesi luo tulevaisuutesi.

 • Askel kerrallaan: Mikä on sellainen rohkea muutos, jonka voit tehdä ja johon et tarvitse kenenkään lupaa? Millä pienellä asialla muutat huomisen vähän paremmaksi kuin tämän päivän? Kenelle myyt muutoksen tänään?

 • Karsiminen ja uudelleensuuntaaminen: Mistä tavasta tai rutiinista voit päästää irti? Uskallatko luopua? Jos et, miksi? Minkä ääneen sanomattoman, kyseenalaistavan kysymyksen haluat lausua? Mikä on tilanteen perimmäinen ongelma?

 • Oppiminen: Minkä taidon haluat oppia tai minkä tavan haluat omaksua? Mikä tukee juuri sinun vahvuuksiasi ammattilaisena? Uskallatko oppia?

 • Ja lopuksi: Jos nimeäisit itsesi jonkin ammatillisen aiheen aktivistiksi, mikä se aihe olisi?

Muistilista organisaatiolle muuttuvassa maailmassa

 • Luottamus: Uudet ideat, pelkojen kertominen, hankalat kysymykset, totutun haastaminen. Muutoksessa eläminen ja muutoksen tekeminen vaativat vähintäänkin vierailuja normaalin ulkopuolelle. Miten teillä vahvistetaan luottamusta ja turvallisuuden tunnetta muutoksen keskellä? Ovatko arvonne elossa? Mikä ohjaa organisaatiota ja ammattilaisia valintatilanteissa? Mikä antaa tukea juuri sillä hetkellä, kun tarvitaan rohkeutta luoda uutta?

 • Merkitys: Mikä on toimintanne syvempi tarkoitus? Ratkaisetteko globaaleja, meitä kaikkia koskettavia ongelmia? Mikä on teidän perimmäinen syynne innovaatioiden luomiselle? Ketkä ovat kumppaneitanne ratkaisemassa yhteisiä haasteita? Mahdollistavatko kumppaninne omien ammattilaistensa potentiaalin toteuttamisen?

 • Strategia: Tulevaisuus rakentuu siitä, minkälaiseksi yrityksenne on tulossa. Ei siitä, millainen yrityksenne on tänään. Onko koko organisaationne mukana strategian teossa? Kuinka varmistetaan, että vaihtoehtoiset tulevaisuudet otetaan huomioon? Kuinka kulttuuri voisi itsessään olla kasvun strategia?

 • Hiljaiset äänet: Minkälaisia signaaleja kuulette uudesta ja uuden jälkeisestä uudesta normaalista? Mistä niitä kerätään? Mitä signaaleilla tehdään? Tuleeko myös asiakaspalvelijan tai teknisen tukihenkilön ääni kuuluviin?

 • Kokeilut: Kuinka helppoa kenen tahansa organisaatiossa on tehdä ideasta kokeilu? Tukeeko kulttuurinne kokeiluja ja epäonnistumisista oppimista? Onko kokeiluihin budjetti, saako niihin käyttää aikaa?

 • Oppiminen: Mitä taitoja kannattaa kerryttää? Kuinka buustata yrittäjähenkisyyttä? Vai entäpä jos ammattilaisenne voisivat opiskella juuri sitä, mitä he haluavat, ja keräisivät osaamista juuri sitä uniikkia omaa ammattilaisuutta ajatellen – aiheesta, johon he kokevat intohimoa.

 • Läpinäkyvyys ja päätöksenteko: Tukeeko saatavilla oleva tieto itseohjautuvuutta? Onko datasta helppo luoda tietoa? Pysähtyykö data kuilujen seinämiin? Kuinka ammattilaisia kannustetaan omaaloitteisuuteen ja vastuun ottamiseen? Toimiiko prosessi hidasteena vai kiihdyttäjänä? Koordinoidaanko asioita horisontaalisesti vai vaativatko asiat vertikaalista eskaloimista ja leimasimen?

 • Tarkoituksenmukaiset työkalut: Miten työkalunne mahdollistavat ammattilaiselle juuri omanlaisen työnteon tavat? Tiedättekö, miten ammattilaisenne haluaisivat työtään tehdä? Milloin viimeksi joku on karsinut rutiinin ja käyttänyt jäljelle jääneen ajan uuden luomiseen? Miten olette keskustelleet tulevaisuuden ammattilaisuudesta ja siitä, kuinka laaja määrä eri työkaluja uudenlaista työntekoa mahdollistaa? Tukeehan työkalunne ja järjestelmänne yhdessä tekemistä ja sitä kautta uusien innovaatioiden syntyä?

Kuten Gary Hamel tapahtumassa totesi, ratkaisujen kehittäminen globaaleihin isoihin haasteisiin vaatii aivan kaiken saatavilla olevan ihmisviisauden. Innovaatio ja muutos kuuluvat kaikille, kaikkia tarvitaan. Kysymys on siitä, kuinka olosuhteista tehdään uudistumiselle mahdollisimman suotuisat.


Efiman ERP-liiketoiminnan vetäjä, Kai Lyytinen, oli paneelikeskustelijana Nordic Business Forumin Online Bootcamp -tapahtumassa. Katso videolta, mikä on Kain mielestä johtajien tehtävä digitaalisessa transformaatiossa.