Skip to content
20.04.20Ohjelmistorobotiikka RPAKansalaiskehittäminen

5 x UiPath: automaatiokohteiden hallintaa ja tehtävien tallennusta

Markus Turunen
20.04.2020 | Ohjelmistorobotiikan tuottaja UiPath on yksi maailman nopeimmin kasvavista teknologiayrityksistä. Kasvuvauhdista huolimatta yrityksen tuotevalikoima pysyi pitkään verrattain pienenä, kunnes asiaan tuli hiljattain muutos. Nyt tuotteita on moninkertainen määrä tarjolla.

Tämä kirjoitus on jatkoa viime viikolla julkaisemaamme blogiin, jossa avasimme UiPathin tuoteuudistusten taustoja. Otimme edellisessä kirjoituksessa myös tarkempaan käsittelyyn yhden mielenkiintoisen uutuuden, kansalaiskehittäjille suunnatun StudioX:n. Tällä kertaa syvempään syyniimme pääsevät kaksi muuta, meidän mielestämme mielenkiintoisinta tuotetta: Automation Hub ja Task Capture. Näiden lisäksi käymme lyhyesti läpi myös muutaman muun UiPath-uutuuden.

Automation Hub

Ohjelmistorobotin pilottikohteen valinta on helppo priorisoida. Onnistuneen kokeilun jälkeen nälkä kuitenkin kasvaa syödessä ja ideoita sekä tarpeita löydetään runsaasti. Esimerkiksi asiakkaamme Senaatti-kiinteistöt kertoi viime syksyllä robotisointikohteiden priorisoinnin olevan jatkuvaa työtä.

Näiden koordinointiin ohjelmistorobotiikan toimittajat ovat toimittaneet erilaisia, tyypillisesti Excel-pohjaisia työkaluja. Pahimmillaan automaatioideoiden huono hallinta johtaa virhepriorisointeihin, väärinymmärryksiin tai pahimmillaan jopa saman tarpeen tuplatoteutuksiin. UiPath on nyt julkaissut Automation Hub -nimisen ratkaisun, joka kokoaa yhteen ideat automaatiokohteista ja ohjaa niitä arvioinnista tuotantoon​.

Automation Hub toimii nimensä mukaisesti yrityksen automaatiokeskuksena ja osallistaa koko organisaation tunnistamaan ja ilmoittamaan potentiaalisia automaatiokohteita. Automation Hub kokoaa kätevästi yhteen kaikki automaatioideat ja niihin liittyvän dokumentaation sekä sisältää sisäänrakennetun työnkulun automaatioideoin arviointiin. Kaiken lisäksi hubissa on myös selkeät ja visuaaliset mittaristot (dashboards) jo toteutettujen prosessien mittaamiseen ja seurantaan – valmiit kuvaajat esim. johdolle, josta voi vertailla automatisoitujen prosessien tuottoastetta (ROI).

uipath-automation-hub

Task Capture

Automation Hubiin sisältyy kätevä työkalu tunnistettujen automaatiokohteiden mallintamiseen. Task Capture on työpöydälle ladattava sovellus, joka avustaa käyttäjää tallentamaan tunnistetun automaatiokohteen työvaiheet kätevästi robotisointia varten.

Tallennuksen pohjalta Task Capture luo työvaiheista vuokaavion, joka sisältää kuvakaappaukset jokaisesta näppäinpainalluksesta ja suoritetusta toimesta tehtävän aikana. Vuokaaviota voi muokata ja täydentää edelleen sovelluksessa. Prosessin mallinnus on mahdollista myös toisin päin, jolloin käyttäjä mallintaa ensin prosessin vaiheet vuokaavioksi ja sen jälkeen tallentaa sovelluksella kuvakaappaukset prosessin eri vaiheista.

uipath-task-capture

Työkalun suurin hyöty tulee siitä, että valmiin vuokaavion, kuvakaappaukset ja nauhoituksessa kerätyt tiedot (käytetyt järjestelmät, näppäinpainallusten määrä, jne.) voi viedä valmiiseen Process Design Document -tiedostoon tai XAML-tiedostomuodossa UiPath Studioon Workflow Templatena.

Task Capture tuo mukanaan lukuisia hyötyjä:

  • Prosessin parhaiten tunteva asiantuntija voi itse tallentaa tekemänsä työn vaiheet ja helposti tuoda esille tehtäviensä toistuvat ja säännönmukaiset automaatiokohdat

  • Prosessin tallennus ja mallinnus tapahtuu automaattisesti ja vaivattomasti taustalla

  • Prosessin dokumentaatio ja automaatiorunko syntyy napin painalluksella

  • Joustava työkalu tukee erilaisia mallinnustapoja

UiPathin uutuuksien joukossa on myös mielenkiintoisia tuotteita. Yksi näistä on Apps, jonka avulla robotin ei tarvitse keskeyttää työtä, kun ihmiseltä tarvitaan käsittelyohjetta tai hyväksyntää, vaan robotti voi kysyä ihmiseltä neuvoa ja jatkaa tehtävän käsittelyä ohjeen saatuaan. Jo automatisoitujen prosessien mittaamiseen ja analysointiin on puolestaan suunnattu Insights.

Robottien kehityksen tueksi on julkaistu uusia hyödyllisiä tekoälyyn pohjautuvia työkaluja, kuten Computer Vision sekä Document Understanding. Nämä uudet työkalut helpottavat virtuaaliympäristöissä ja etäyhteyksien yli tapahtuvaa automaatiota sekä mahdollistavat liiketoiminnan kannalta oleellisten tietojen poimimisen dokumenteista älykkään kirjaintunnistuksen (Optical Character Recognition, OCR) avulla.