Skip to content
17.03.22TaloushallintoKumppanuus

Automaatio on tullut taloushallintoon – Mihin kumppania enää tarvitaan?

Mari Walli
17.03.2022 | Kun automaatiokehityksen myötä talousprosessien päivittäiset tehtävät pyörivät kuin itsestään, mihin taloushallinto enää tarvitsee kumppaneita? Talousjohtajia jututtamalla selvisi, että moneenkin – ja juuri automaatiokehityksen vuoksi.

Monille yrityksistä automaatio ja sen luomat mahdollisuudet ovat jo tiivis osa talouden prosesseja ja taloushallinnon systemaattista kehittämistä. Automaation myötä yhä suurempi osa rutiineista rullaa ilman ihmisvoimia ja talousammattilaisten fokus on vapautunut kehittämistyölle. Voisi ajatella, että automaatiokehityksen myötä talousprosessien luovuttaminen kumppanin käsiin on tullut tarpeettomaksi. Mihin kumppania enää tarvitaan, jos rutiinit on automatisoitu ja prosessit pyörivät kuin itsestään?

Mitä sanovat talousjohtajat?

Toteutimme viime vuonna Taloustutkimuksen kanssa tutkimuksen, jossa haastattelimme 150 suomalaista talousjohtajaa ja selvitimme, mihin talousjohto meitä kumppaneita tämän päivän taloushallinnossa tarvitsee – jos tarvitsee. Yli puolet talousjohtajista kertoi luovuttaneensa talouden avainprosesseja ulkoiselle kumppanille. Suurin osa vastaajista nimesi pääsyiksi seuraavat neljä seikkaa, tärkeysjärjestyksessä esitettynä:

  1. Kustannus- ja tehokkuuspaineet
  2. Automaatiokehitys (esim. ohjelmistorobotiikan, koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntäminen)
  3. Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus
  4. Laatuvaatimukset

Automaatiokehityksen kakkossija kertoo siitä, että suomalaisissa yrityksissä taloushallinnon automaatiomatkaa on yhä taivallettavana ja moni talousjohtaja päättää taittaa tämän matkan yhdessä kumppanin kanssa. Onkin hyvä muistaa, että automaatio ei synny itsestään eikä se johda itse itseään. Automaatio vaatii taloushallinnolta uudenlaista osaamista, oikeita valintoja, valvontaa ja ohjausta, poikkeamien analysointia ja jatkuvaa kehittämistä. Eli jos totta puhutaan, eivät ne talouden prosessit aivan itsestään pyöri.

Itse koen, että taloushallinnon automaatiokehityksellä voi olla sormensa pelissä myös muiden päätöstä puoltavien tekijöiden taustalla.

Kustannus- ja tehokkuuspaineet – Automaatio tehostaa tekemistä, eivätkä tehostamistarpeet lopu hetkessä

Kustannussyyt ovat olleet yleisin syy talousprosessien ulkoistamiseen jo ennen automaation mukaantuloa. Taloushallinnon tehtävien ostamista palveluna ovat puoltaneet kustannussäästöt ja kustannusten kääntäminen kiinteistä muuttuviksi. Kun liiketoimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, on resurssoinnin joustavuus ollut myös selkeä kumppanuutta puoltava ajuri.

Samat asiat pätevät edelleen, mutta automaatio on tuonut tähän oman lisänsä – kustannusten lisäksi katseet kääntyvät tehokkaisiin prosesseihin. Siinä missä kustannussäästöjen taustalla oli aiemmin mittakaavaedut tai edullisempi työvoima, on tänä päivänä keskiössä kyvykkyys hyödyntää automaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Yritykset pystyvät poimimaan automaation hedelmiä itsekin, mutta kokemukseni mukaan hedelmäkori saa täytettä huomattavasti nopeammin yhdessä kumppanin kanssa. Jatkuvan automaatiokehityksen myötä hedelmät eivät myöskään hetkessä lopu, vaan uusia hedelmiä kypsyy koko ajan. Se mitä tehokkaat taloushallinnon prosessit tarkoittavat viiden vuoden päästä, on jotain aivan muuta kuin miksi miellämme ne tänä päivänä. Kumppanin kanssa jatkuvaan kehitykseen reagointi on huomattavasti helpompaa.

Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus – Automaatio edellyttää hybridiosaamista, mutta sitä ei tarvitse löytyä talon sisältä

Kuten niin monissa muissakin ammateissa, myös taloushallinnon tehtävissä automaatio on muokannut osaamisvaatimuksia. Enää pelkkä kirjanpito-osaaminen ei riitä, ja ymmärrys automaation edellytyksistä ja erilaisista automaatiovälineistä palkitaan työmarkkinoilla.

Monet yritykset ovat ottaneet automaatiomatkallaan ensimmäiset askeleensa siirtymällä moderneihin, automaatiota sisältäviin järjestelmiin. Itse työkalujen lisäksi tarvitaan kuitenkin laaja-alaista automaatio-osaamista ja näkemystä siitä, mikä automaatioratkaisu on kulloiseenkin tilanteeseen sopivin, miten automaatioratkaisuja hyödynnetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja miten ihmisten ja automaation välinen työnjako organisoidaan talouden prosesseissa eniten lisäarvoa tuottavalla tavalla. Tätä osaamista voi olla haastavampaa hankkia.

Tutkimustuloksistakin voimme tulkita, että monille yrityksille taloushallinnon hybridiosaajien saatavuus on muodostunut jo haasteeksi. Yhä useampi yritys tunnistaa, että tarvittavan osaamisen hankkiminen ja ylläpito voi olla joustavampaa taloushallinnon kumppanilta, jolta löytyy tarvittavaa syväosaamista niin prosesseista kuin teknologioistakin ja jonka resurssit voidaan mitoittaa tilanteen ja tarpeen mukaan sopiviksi.

Laatuvaatimukset – Automaatio lisää laatua ja vapauttaa aikaa laadukkaammalle asiantuntijatyölle

Taloushallinnon automaatiolla on suora vaikutus myös laatuun. Ensinnäkin automatisoitu työ on aina tasalaatuista – ihmisen ei niinkään. Automaatio karsii prosesseista manuaalisen työn aiheuttamia virheitä ja vähentää poikkeamien selvittelyyn käytettyä aikaa. Automaatio on myös näppärä apu prosessikontrollien tukena. Huonolle laadulle ei ole sijaa modernissa taloushallinnossa.

Toisekseen automaatio vapauttaa talousihmisten aikaa siihen, missä automaatio ei meitä ihmisiä päihitä – laadukkaampaan asiantuntijatyöhön, ongelmanratkaisuun, asiakkaiden ja loppukäyttäjien kohtaamiseen sekä liiketoiminnan tarpeiden tukemiseen. Vaikka automaatiosta puhuttaessa kuinka maalailtaisiinkin kuvia roboteista ja ihmisen ajattelun korvaavasta tekoälystä, kaiken kehittämisen keskiössä on kuitenkin ihminen: taloushallinnon asiakkaiden tarpeet ja aito halu löytää heidän arkeaan helpottavia ratkaisuja.

Automaatiokehityksen myötä taloushallintoprosessien luovuttaminen kehittävän kumppanin käsiin ei ole enää vain kustannus- ja tehokkuuspaineiden alla tehty päätös vaan yhtä lailla laatukysymys.

Valitse kumppani, jolla on automaatiokehityksen kokonaispaletti hallussa

Tutkimustuloksiemme valossa näyttää siltä, automaatiokehitys ei ole tehnyt taloushallinnon kumppanuuksia tarpeettomiksi, vaan ehkäpä entistäkin tarpeellisemmiksi. Taloushallinnon automaatio luo uudenlaisia mahdollisuuksia tekemisen tehostamiselle (eivätkä mahdollisuudet lopu kesken), luo kysyntää entistäkin teknologiaorientoituneemmille talousammattilaisille ja muuttaa merkittävällä tavalla sitä, mitä laadukkaalla asiantuntijatyöllä tulevaisuudessa tarkoitetaan. Ja tämän kokonaispaletin hallitsemiseksi monet kääntyvät kumppanin puoleen.


Etsitkö taloushallintoosi kehittävää kumppania?

Anna meidän hoitaa ja kehittää taloushallintosi prosesseja – automaatiota unohtamatta! Efiman digitaaliset taloushallintopalvelut tuovat käyttöösi kirjanpidon, taloushallinnon prosessien, modernien järjestelmien ja älykkään automaation hybridiosaamisen. Emme ainoastaan ota valittuja prosesseja hoitaaksemme, vaan kehitämme ja automatisoimme niitä jatkuvasti.

Tutustu tarkemmin taloushallintopalveluihimme linkin takaa, tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme alla olevalla painikkeella!

Ota yhteyttä