Blogi
12.2.2019

Digisydän tuo rikkonaisen perheen yhteen

Liiketoiminnan ja taloushallinnon liitto on monessa valmistavan teollisuuden tai palveluita tuottavassa yrityksessä ollut perinteisesti kuin toisistaan vieraantunut perhe, jossa vanhempia edustavat liiketoiminta- ja talousjohto ja jossa lapsia edustavat erilaiset valmistus- tai palveluprosessit, talouslukujen mittaamisen käytännöt sekä resurssienhallinta.

Perhe on ehkä joskus ollut yhtenäinen, mutta kasvaessaan vieraantunut toisistaan ja unohtanut yhteiset tavoitteet. Kommunikaatio tapahtuu totutuilla kaavoilla ja kauan sitten määritetyillä prosesseilla, mutta vailla tietoa siitä, kokeeko toinen tätä hyödylliseksi tai tarpeelliseksi.

Kuulostaako tämä hieman ontuva vertaus tutulta?

Ongelman ytimessä on se, ettei liiketoiminnan ja taloushallinnon väliltä löydy yhteistä kieltä, eikä tavoitteita, vaikka tämän pitäisi olla itsestäänselvyys. Asioita katsotaan liian helposti vain omasta siilosta. Mitä pitempään yritys on ollut olemassa, sitä enemmän on kertynyt liiketoiminta- sekä tukitoimintospesifejä työkaluja ja toimintatapoja, jotka eivät keskustele keskenään tai edes palvele samaa tarkoitusperää.

Yhteinen sävel digisydämellisesti

Jatkan tätä analogiaa siten, että kuten toisistaan vieraantunut perheen, on yrityksen, jossa liiketoiminta ja taloushallinto ovat aikojen saatossa kaivautuneet omiin poteroihinsa, mahdollista luoda uusi yhteys ymmärryksen sekä yhteisten tavoitteiden kautta.

Istua saman pöydän ääreen ja keskustella auki omat prosessinsa ja tarpeensa, olivat nämä sitten dataa tai työkaluja. Määritellä ne asiat ja työkalut, jotka ovat välttämättömiä ja luoda yhteydet näiden välille. Näiden avulla toiminnan johtaminen ja ohjaaminen on mahdollista saada uudelle tasolle.

Näiden yhteyksien välille sijoittuu tulevaisuuden ERP, jota voidaan kuvailla yrityksen digisydämenä – joka on alusta, joka kokoaa yrityksen tärkeimmät tieto- ja transaktiovirrat yhteen ja jonka päälle muu toiminnallisuus voidaan rakentaa. Tulevaisuuden ERP:ssä integraatiot toimintojen vaatimien erikoisvälineiden välillä ovat arkipäivää ja kaikkea ohjaavat yhteiset tavoitteet toimia tehokkaasti ja oikein – kuin perhe, joka keskustelee yhteisen aterian äärellä.

Tunsitko piston digisydämessäsi?

Mikäli tämä skenaario koskettaa myös teidän yritystänne ja haluatte luoda uudet, yhteisiä, mitattavia liiketoimintatavoitteita palvelevat käytännöt, jolla ohjataan yritys seuraavalle vuosikymmenelle, ottakaa ensimmäisessä vaiheessa huomioon ainakin seuraavat asiat:

  • Tuokaa yhteen liiketoiminnan eri prosessien omistajat sekä taloushallinto
  • Listatkaa toiminnoittain ne prosessit, mittarit ja työkalut, jotka ovat kunkin funktion kannalta elintärkeitä ja jotka palvelevat parhaiten kokonaisuutena yrityksen tavoitteita
  • Piirtäkää viivat siitä, miten nämä työkalut, prosessit ja mittarit yhdistyvät toisiinsa läpi organisaation

Tästä saadaan ohjeviivat tavoitteiden määrittämiseen ja niiden saavuttamiseen. Sen jälkeen priorisoidaan ne asiat, jotka ovat tärkeimpiä tavoitteiden kannalta ja luodaan ymmärrys toimintojen välille siitä, mitkä ovat toisen tarpeet ja miksi ne ovat tärkeitä. Kuten perheenkin kesken, voivat toisinaan eri osapuolien omat näkemykset olla niin tiukassa, että objektiivisuuden takaamiseksi saattaa olla järkevää tuoda mukaan ulkopuolinen asiantuntija.

Kun tavoitteista on päästy yhteisymmärrykseen ja kriittiset välineet tunnetaan, voi organisaatio tämän pohjalta valita itselleen toimivimman digisydämen, jonka avulla saadaan rakennettua sillat kriittisten työkalujen välille ja saadaan läpinäkyvyys yhteisesti sovittuihin prosesseihin ja mittareihin. Näin yritys voi jatkaa matkaansa uudelle vuosikymmenelle yhteisymmärryksessä – digisydämellisesti.

Kirjoittaja

Kai Lyytinen

Kai Lyytinen
ERP-liiketoiminnan johtaja, partner

Kai Lyytinen on Efiman ERP-liiketoiminnan vetäjä ja yksi yrityksen perustajista. Hänen ideaalimaailmassaan prosessit ja tietojärjestelmät ovat tarkoituksenmukaisia ja liiketoimintaa tukevia työkaluja.

Uusimmat

Pehmeä talousjohtaja saa paikan

Pehmeä talousjohtaja saa paikan

Sanna KaarlejärviOlin keväällä Stanfordin yliopistossa kuulemassa Piilaakson professorien ajatuksia modernin CFO:n ominaisuuksista. Viesti oli selkeä: Talousjohtajia ei enää arvoteta teknisten taloushallinnon taitojen perusteella, vaan oletus on, että nämä ovat hallussa.

Työnteko palvelukeskuksessa – osaamistarpeet ja johtaminen murroksessa

Työnteko palvelukeskuksessa – osaamistarpeet ja johtaminen murroksessa

Satu KallioPalvelukeskusten tarjoaman palvelun johtotähtinä on perinteisesti pidetty kustannustehokkuutta ja prosessien jatkuvaa kehittämistä. Palveluntarjoajat ovat pyrkineet toimittamaan palvelun sovituin ehdoin, eikä yhteistyön arvoa ole asiakasyrityksissäkään usein ymmärretty kuin säästettyjen eurojen kautta.

Tunteellista löpinää vai kovaa konkretiaa – tunneteknologia liiketoiminnan tukena

Tunteellista löpinää vai kovaa konkretiaa – tunneteknologia liiketoiminnan tukena

Hannemari UkonahoVoiko kuusikymppinen teollisuudessa työskentelevä mies puhua töissä tunteista? Tämä kysymys nousi esille Efiman emännöimässä Nice Tuesday -tapahtumassa viime viikolla. Meillä oli aiheena tilaisuudessa se, miten synnyttää vahvempaa asiakassitoutumista empatian, tieteen ja tunneteknologian avulla.