Skip to content
13.02.24Data ja älykäs liiketoimintaToiminnanohjaus ERP

Tarkastelussa Microsoft Fabric – mitä uusi SaaS-pohjainen data-alusta mahdollistaa yrityksellenne ja miten edetä?

Tuomo Lagerström
13.02.2024 | Microsoft Fabric on ollut datan ja analytiikan ammattilaisten huulilla siitä lähtien, kun Microsoft kertoi viime vuonna uudesta SaaS-pohjaisesta data-alustastaan, joka kokoaa yhteen kaikki yrityksen tarvitsemat data- ja analytiikkatyökalut. Miten kokonaisvaltainen SaaS-alusta muuttaa analytiikan pelikenttää ja mitä se mahdollistaa yrityksille? Kokenut tekninen arkkitehtimme Tuomo Lagerström jakaa näkemyksensä sekä etenemissuosituksensa.

Microsoftin uusin tarjoama datan ja analytiikan tarpeisiin, Microsoft Fabric, on ollut saatavilla tuotantokäyttöön marraskuusta alkaen, ja meitä – kuten myös monia asiakkaitamme – kiinnostaa, mitä se kätkee sisälleen, onko markkinointipuheilla perää, mitä lisäarvoa se tuo liiketoiminnalle ja kannattaako Fabricin kanssa edetä ensimmäisten joukossa. 

Microsoft-kumppanina olemme päässeet tutustumaan teknologiaan jo ennen sen julkaisua, edistämään ensimmäisiä asiakasprojekteja heti julkaisun jälkeen ja tekemään näiden pohjalta oman arviomme ja suosituksemme Fabricin hyödyntämisestä. 

Tarve ketterille analytiikan prosesseille kasvussa – yksi SaaS-alusta kokoaa yhteen modernit analytiikkaratkaisut

Fabric on suunniteltu ratkaisemaan monia datan ja analytiikan haasteita, joita organisaatiot kohtaavat tänä päivänä. Analytiikan ja raportoinnin perusasiat ovat edelleen tärkeitä – tiedolla johtamisen tueksi tarvitaan läpinäkyvyyttä ja ajantasaista tietoa oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Samalla paine tehostaa ja ketteröittää analytiikan prosesseja kasvaa monesta suunnasta: datan piiriin on kyettävä liittämään uusia liiketoimintasovelluksia jatkuvalla syötöllä, tekoälyn hyödyntäminen vaatii datan laadun ja saatavuuden parantamista ja vastuullisuusraportointi edellyttää koko organisaation läpileikkaavaa näkyvyyttä dataan.

Perinteisesti analytiikan työkalupakki on muodostunut useista erillissovelluksista, ja organisaation data on ollut hajallaan eri puolilla organisaatiota useissa sijainneissa ja muodoissa, jolloin edellä mainittuihin vaateisiin on ollut haastavaa vastata. Fabric mahdollistaa datan hallinnan entistä keskitetymmin ja älykkäämmin.

Microsoft on jo pitkään ollut edelläkävijä modernien analytiikkaratkaisujen kehittämisessä, ja Fabric on seuraava askel tässä kehityksessä. Viimeisimpänä Microsoft on tarjonnut Azuresta erilaisia PaaS-komponentteja (Platform as a Service), kuten Azure Data Lake, Azure Data Factory, Data Bricks, Azure Synapse Analytics ja Power BI, joista yritykset ovat voineet koostaa ja räätälöidä oman data- ja analytiikka-alustansa. Microsoft Fabric ei korvaa edeltäjiään, vaan kokoaa niistä yleisimmin tarvittavat yhteen SaaS-palveluun (Software as a Service) – yhdelle alustalle, josta asiakas voi hyödyntää toiminnallisuuksia tarpeen mukaan. Entuudestaan tuttujen komponenttien lisäksi Fabriciin sisältyy myös täysin uusia toimintoja, jotka palvelevat niin datatiimien kuin loppukäyttäjien tarpeita. Fabricin eri toiminnallisuuksiin paneudun syvemmin seuraavassa blogissa.

Blogien kuvituskuvat (3)-1Microsoft Fabric kokoaa yhteen dataan ja analytiikkaan liittyvät palvelut 

Fabricin hyötyjä punnittavaksi päätöksenteossa 

Liiketoimintasovellukset ovat jo jonkin aikaa olleet suurelta osin SaaS-palveluita. Onkin luonnollista, että nyt myös liiketoimintasovellusten data viedään SaaS-pohjaiseen data platformiin, mikä tarjoaa liiketoiminnalle ja datatiimeille monenlaisia hyötyjä. Fabric avulla yritykset voivat:

 • Siirtää fokuksen IT-infran rakentamisesta lisäarvon tuottamiseen: Koska Fabric on valmis pilvipohjainen SaaS-palvelu, on sen käyttöönotto suoraviivaista ja ylläpito yksinkertaista. Se ei vaadi oman infrastruktuurin rakentamista tai ylläpitoa toisin kuten edeltäjänsä. PaaS-pohjaisten ratkaisujen toisiinsa integroiminen, ylläpito ja kehittäminen ovat vaatineet valtavasti osaamista ja aikaa, ja Fabricin myötä datatiimien resurssit voidaan nyt valjastaa tiedon jalostamiseen, analysoimiseen ja hyödyntämiseen. Kun tarve uudelle komponentille ilmenee, se löytyy valmiina Fabricista.

 • Hyödyntää joustavaa kapasiteettia ja hinnoittelua: Fabric lisensoidaan tarvittavan laskentakapasiteetin mukaan. Kapasiteetti on helppo määrittää Azuressa ja päivittää tarpeen mukaan. Näin ollen Fabricia on mahdollista lähteä kokeilemaan pienelläkin aloituskustannuksella ja skaalata käyttöä kokemusten karttuessa. Fabricin ”all-in-one”-lisensointi voi mahdollistaa yrityksille kustannushyötyjä, jos esimerkiksi Power BI -käyttöoikeudet tulee edullisemmaksi hankkia Fabricin kautta kuin erikseen.

 • Yhteiskäyttää tietoa läpi organisaation: Fabric toimii organisaation yhteisenä tietovarastona, joka poistaa datan siiloista. Kaikki data varastoidaan kertaalleen Fabricin OneLake-kerrokseen, josta se on suoraan kaikkien Fabriciin sisältyvien analytiikkatyökalujen käytettävissä. OneLake vähentää tarvetta kopioida ja siirtää dataa sovelluksesta tai käyttäjältä toiselle, mikä parantaa tiedon laatua ja ajantasaisuutta läpi organisaation. Organisaatiota päästään näin johtamaan yksillä numeroilla ja yhteisellä totuudella.

 • Säästää kustannuksia modernilla data-arkkitehtuurilla: Fabric pohjautuu lakehouse-arkkitehtuuriin, josta on lähivuosina muodostunut vallalla oleva data-arkkitehtuuri moderneihin data-alustoihin – myös Fabricia edeltäneisiin PaaS-ratkaisuihin. Lakehouse-arkkitehtuurissa tietoa ei jalosteta etukäteen tietokantaan, kuten perinteisissä paikallisissa tietokannoissa, vaan ainoastaan silloin, kun sitä tarvitaan. Tämä säästää usein paljon laskentakapasiteettia eli laskee kustannuksia tiedon jalostamisessa ja varastoinnissa, mikä tekee Fabricista erityisen kiinnostavan ratkaisuvaihtoehdon varsinkin yhä paikallisissa tietokannoissa dataa säilöville yrityksille.

 • Hyödyntää tekoälyä: Toistaiseksi vasta harvassa yrityksessä on päästy kokeiluja pidemmälle tekoälyn hyödyntämisen kanssa. Fabric mahdollistaa tähän muutoksen tuomalla tekoälytyökalut ja niiden kouluttamiseen tarvittavan datan samalle alustalle. Fabric pitää sisällään työkalut yritysten isojen tietomassojen käsittelyyn ja analysointiin ja mahdollistaa koneoppimismallien kouluttamisen yrityksen omalla, OneLake-tietovarastossa sijaitsevalla datalla. Käyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön Fabric sisältää lisäksi Copilot-tekoälyassistentteja, joiden avulla käyttäjät voivat luoda uusia ratkaisuja tiedon käsittelyyn ja visualisointiin.

 • Käyttää yhtä integroitua liiketoiminta-alustaa: Fabric toimii saumattomasti erilaisten liiketoimintasovellusten kanssa. Valmiita connectoreita on jo nyt paljon saatavilla, ja niitä tulee jatkuvasti lisää. Fabric rikastaa esimerkiksi Microsoft Dynamics 365 -pohjaiset toiminnanohjauksen ja taloushallinnon järjestelmät entistä kattavammaksi liiketoiminta-alustaksi, joka tukee nykyisiä ja tulevaisuuden tiedolla johtamisen tarpeita. Alustaa voidaan laajentaa myös lukuisilla muilla Microsoft-ekosysteemin työkaluilla, kuten Power Apps -täsmäsovelluksilla, joiden avulla esimerkiksi master datan hallinnasta voidaan tehdä entistä helpompaa. Erilaisten data-, toiminnanohjaus- ja talousratkaisujen integroidusta harmoniasta on helppo puhua, mutta niiden toteuttaminen ja ylläpito liiketoimintakriittisissä prosesseissa ovat oma taiteenlajinsa. Meille efimalaisille se on kuitenkin juuri sitä, mitä teemme.

Onko käyttöönotolla kiire? – Etenemissuosituksemme eri organisaatioille

Fabric on ollut tuotantokäytössä vasta muutaman kuukauden, joten tuote on vasta elinkaarensa alussa. Osa alustaan sisältyvistä toiminnallisuuksista on yhä esikatselutilassa, ja kuluvan vuoden aikana ratkaisu kehittyy vielä harppauksin – samoin kuin meidän kumppanien kokemukset. Ratkaisun kehityksestä kannattaa pysyä kuulolla, mutta varsinaisesti kiirettä Fabriciin siirtymiseksi ei ole. 

Pitkällä aikavälillä kuitenkin uskomme, että Fabriciin siirtyminen on harkitsemisen arvoista lähes jokaiselle Microsoftin tuotteisiin luottavalle yritykselle. Fabric on yksi Microsoft-ekosysteemin nopeiten kehittyviä tuotteistettuja ratkaisuja, ja Fabricia hyödyntävät yritykset pysyvät ajan tasalla datan ja analytiikan uusimmista innovaatioista säännöllisten versiopäivitysten muodossa.

Kun seuraava tarve data- ja analytiikka-alueen kehitykselle ilmenee, kannattaakin pohtia, ratkotaanko asia nykytyökaluin vai voisiko juuri tässä olla oikea hetki ottaa harppaus Fabriciin. Riippuen nykyratkaisun maturiteetista toisilla yrityksillä tämä hetki tulee vastaan nopeammin kuin toisilla – me efimalaiset olemme luonnollisesti näissä pohdinnoissa käytettävissä.

Etenemissuosituksemme eri maturiteettitasoilla oleville yrityksille

Nykyinen data- ja analytiikkaratkaisu

Microsoft Fabricin
mahdollisuuksia

Milloin harkita
päivitystä Fabriciin?

BI-työkalu 

Esimerkiksi Power BI, QlikView tai Tableau

 • Parempi suorituskyky

 • Uusia työkaluja ja toiminnallisuuksia

 • Lakehouse-arkkitehtuurin kustannustehokkuus

 • Lisensoinnin optimointi

 • Kun kamppaillaan suorituskyky- tai kustannushaasteiden kanssa

 • Kun tiedon varastointi on pirstaloitunutta

 • Kun Power BI -lisensointi on taloudellisempaa Fabricin lisensointiin sisäänrakennettuna

 • Jatkokehityksen yhteydessä

Perinteinen paikallinen tietokanta 

Esimerkiksi Azure SQL Server tai Dynamics 365 FO BYOD

 • Lakehouse-arkkitehtuurin kustannustehokkuus

 • Parempi suorituskyky

 • SaaS-alustaa on edullisempi ja helpompi hallinnoida

 •  Lisensoinnin optimointi

 • Kun kamppaillaan suorituskyky- tai kustannushaasteiden kanssa

 • Kun Power BI -lisensointi on taloudellisempaa Fabricin lisensointiin sisäänrakennettuna

 • Jatkokehityksen yhteydessä

Moderni PaaS-ratkaisu

Esimerkiksi Synapse Analytics

 • SaaS-alustaa on edullisempi ja helpompi hallinnoida

 • Lisensoinnin optimointi

 • Ei akuuttia päivitystarvetta

 • Kun Microsoft julkaisee migraatiotyökaluja, joiden avulla PaaS-ratkaisusta voidaan siirtyä sujuvasti Fabricin käyttöön


Sukella syvemmälle! – Katso tuore webinaaritallenteemme

24.1. järjestetyssä webinaarissa Efiman asiantuntijat Janne Hirva ja Tuomo Lagerström puivat perusteellisemmin, mitä Microsoft Fabric kätkee sisälleen, miten se asemoituu muuhun analytiikkatarjoamaan, mitä lisäarvoa se tuo liiketoiminnalle ja miten sen hyödyntämisessä voi lähteä liikkeelle.