Skip to content
22.11.21Toiminnanohjaus ERPDynamics 365

Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys! – Versio 10.0.22

Efiman Dynamics 365 -tuotevastaavat
22.11.2021 | Markkinoiden johtava pilvi-ERP, Microsoft Dynamics 365, päivittyy kahdeksan kertaa vuodessa ja tarjoaa jokaisessa versiopäivityksessä kasapäin uusia parannuksia. Mitä löytyykään kääreistä tällä kertaa, kun Efiman tuotevastaavat, Maria, Heidi, Erno ja Taina, käyvät läpi lokakuisen versiopäivityksen sisältöä?

Viime kuussa vastasimme Efiman asiakkailta kuultuun toiveeseen ja unboxasimme Microsoft Dynamics 365:n versiopäivityksen ja kirjoitimme sen sisällöstä blogin – selkokielellä ja suomeksi. Markkinoiden johtava pilvi-ERP, Dynamics 365, päivittyy nimittäin runsaat kahdeksan kertaa vuodessa ja jokainen päivitys tuo mukanaan uusia ominaisuuksia. Toisinaan täysin uusia toiminnallisuuksia, toisinaan pienempiä parannuksia.

Vaikka pakollisia päivityksiä on vuodessa vain kaksi, on päivitysten ja uusien ominaisuuksien seuranta enemmän kuin suotavaa ympäri vuoden. Jokainen uusi ominaisuus on uusi mahdollisuus liiketoiminnalle, ja kehitysaihioihin on helpompi tutustua versiopäivitys kerrallaan. Tehdäksemme tästä työstä helpompaa, aiomme avata versiopäivitysten sisältöjä Efiman blogissa myös jatkossa.

Tällä kertaa käsissämme on lokakuussa julkaistu versiopäivitys 10.0.22 (julkaistu 22.10.2021), jonka sisältöä käymme läpi kolmen laajasti käytössä olevan Dynamics 365 -sovelluksen osalta:

Vaikka omatoimiseen tutustumiseen blogillamme kannustammekin, on hyvä pitää mielessä, että yksin versiopäivitysten ja uusiin ominaisuuksiin tutustumisen kanssa ei tarvitse jäädä. Dynamics 365 -kumppanina Efiman tehtävä on olla asiakkaidemme tuki ja turva pilvipalvelun versiopäivityksissä. Kerromme, mitä kääreistä paljastuneet uudet toiminnallisuudet käytännössä tarkoittavat ja mitkä niistä voisivat tukea juuri teidän liiketoimintaanne. Ja kun uudet ominaisuudet ovat seulottu läpi, suunnittelemme yhdessä, minkälaisella prosessilla versiopäivitys otetaan käyttöön.

 


Uutta Dynamics 365 Finance -järjestelmässä

Dynamics 365 Finance -toimintoihin ei versiopäivityksessä 10.0.22. ole tuotu uusia toiminnallisuuksia. Ainoa huomioitava seikka on se, että seuraava ominaisuus, Arvonlisäveromaksun tulostaminen koodeittain -raportti, on versiosta 10.0.22 lähtien oletuksena päällä, mutta sen käyttö on toistaiseksi valinnaista.

Arvonlisäveromaksun tulostaminen koodeittain -raportti (oletusarvoisesti käyttöönotettu ominaisuus)

Tähän saakka raportin summat ovat aina olleet juridisen yhtiön kirjanpitovaluutassa kaikkien parametroitujen arvolisäveroilmoituksen raporttikoodien osalta. Versiopäivityksessä 10.0.22. käyttöönotetun toiminnallisuuden myötä raportti voidaan luoda nyt myös niin, että se näyttää verosummat verokoodin mukaisessa valuutassa.

 


Uutta Dynamics 365 Project Operations -järjestelmässä

Dynamics 365 Project Operations -toimintoihin ei tässä versiopäivityksessä ole tuotu uusia toiminnallisuuksia.

 


Uutta Dynamics 365 Supply Chain Management -järjestelmässä

Skaalausyksikkö ja jaettu hybriditypologia

Valmistavan tuotannon ja logistiikan alalla yritysten on varmistettava välttämättömien valmistus- ja varastoprosessien ympärivuorokautinen ja keskeytyksetön toiminta. Tätä varmistamaan Microsoft julkaisi jo vuonna 2020 Scale unit -nimisen skaalausyksikkölaajennuksen D365 Finance & Operations -arkkitehtuuriin. Scale unitin avulla tiettyjen varastohallinnan ja tuotannon prosessien käsittely ja niiden työkuorma voidaan jakaa eri ympäristöihin, vakiomuotoisen Dynamics 365 -ympäristön ulkopuolelle.

Skaalausyksikköjen käyttö on tarpeellista erityisesti silloin, kun työskennellään offline-tilassa tai epävakaan ja hitaan verkkoyhteyden varassa ja halutaan estää palvelukatkoja. Näin raskaat, mutta välttämättömät tuotanto- ja varastoprosessit voidaan käsitellä tehokkaasti laajennetun kapasiteetin avulla hidastamatta muuta Dynamics 365:ssa tapahtuvaa toimintaa.

Scale unit -laajennuksia on kahdenlaisia: paikallisesti asennettava Edge sekä pilvipalveluna toimiva Cloud. Scale unitin käyttöönotto vaatii huolellista suunnittelua ja sen varmistamista, ovatko asiakkaan haluamat toiminnot ja prosessit jo saatavissa Scale unit -laajennuksessa. Microsoft tuo Scale unit -laajennukseen säännöllisesti uusia prosesseja käsiteltäväksi, joten ne prosessit, jotka eivät vielä laajennukseen sisälly, voivat sisältyä siihen tulevaisuudessa.

Versiossa 10.0.22 uutena ominaisuutena tulee Jaettu hybriditopologia, joka laajentaa lähtevän kuormansuunnittelun kapasiteettia käytettäessä Scale unit -laajennusta.

Rajoita kirjausta varten valittavien myyntitilausten määrää

Tämä automaattisesti käytössä oleva ominaisuus lisää Kirjattavien myyntitilausten enimmäismäärä -kentän Myyntireskontran parametrit -sivulle. Tällä kentällä voidaan määrittää, kuinka monta myyntitilausta voidaan enintään valita, kun vahvistuksia, keräysluetteloita, pakkausluetteloita ja laskuja kirjataan myyntitilausten luettelosivulta. Oletusarvona on 100.

Ominaisuus parantaa myyntitilausten luettelosivun suorituskykyä, kun valitaan merkittävä määrä myyntitilauksia. Se ei vaikuta myyntitilausten määrään, jotka voidaan käsitellä kausittaisen tehtävän perusteella.

Muuttujien (varianttien) luominen suunnittelutuotteille

Suunnittelun muutostenhallinta -moduuli tehostaa tuotetietojen hallintaa. Jos organisaatiolla on käytössään kyseinen moduuli, voidaan versiossa 10.0.22 julkaistulla uudella ominaisuudella luoda suunnittelutuotteelle yksi tai useampi uusi muuttuja kopioimatta tietoja olemassa olevasta tuotteesta. Kyseisestä ominaisuudesta on hyötyä erityisesti silloin, kun on luotava useita tuotemuuttujia samanaikaisesti.

 

Muuta ajankohtaista:

Suunnittelun optimointi -moduuli korvaa Pääsuunnittelu-moduulin

Supply Chain Managementin sisäinen Pääsuunnittelu-moduuli ollaan korvaamassa Suunnittelun optimoinnin -apuohjelmalla (Planning Optimization). Kun muutos tulee kokonaan käyttöön, Dynamics 365 Supply Chain Managementin sisäistä Pääsuunnittelu-moduulia ei enää tueta. Vaikka Pääsuunnittelu-moduulin tuki ja kehittäminen päättyvät, ei moduulia toistaiseksi olla poistamassa käytöstä.

Yrityksille, joilla on käytössä Pääsuunnittelu-moduuli vain jakeluskenaarioiden osalta (osto, myynti, varasto), Suunnittelun optimointi -moduuli on tullut käyttöön pääsuunnittelun laskennoissa jo tämän vuoden huhtikuussa, 1.4.2021 alkaen. Käytön aloitukseen on kuitenkin ollut mahdollista pyytää poikkeusta.

Niissä yrityksissä, joissa Pääsuunnittelulla luodaan myös suunnitellut tuotantotilaukset eli joilla on käytössä Pääsuunnittelu-moduuli tuotantoskenaarioiden osalta, on Suunnittelun optimointi -moduuli tulossa tämänhetkisen tiedon mukaan käyttöön pääsuunnittelun laskennoissa ensi huhtikuussa, 1.4.2022 alkaen. Tässä tapauksessa Suunnittelun optimoinnin testaus ja käyttöönoton suunnittelu on kuitenkin hyvä aloittaa jo nyt.

Suunnittelun optimointi -moduuli ei tällä hetkellä tue kaikkia niitä toimintoja, joita on Supply Chain Managementin sisäisessä Pääsuunnittelu-moduulissa. Suunnittelun optimointi ei ole myöskään tällä hetkellä oletusarvoisesti otettuna käyttöön Dynamics Lifecycle Servicesissä (LCS). Tämän vuoksi on tärkeää arvioida, vastaako Suunnittelun optimoinnissa tällä hetkellä käytössä olevat toiminnot yrityksen tarpeita.

Suunnittelun optimoinnin avulla pääsuunnittelulaskelmia voidaan tehdä Supply Chain Managementin ja sen Azure SQL -tietokannan ulkopuolella. Suunnittelun optimointi -moduuliin liittyviä etuja ovat esimerkiksi suorituskyvyn parantuminen ja pääsuunnitteluajon vähäinen vaikutus SQL-tietokantaan. Koska nopeita suunnitteluajoja voidaan tehdä myös työaikana, suunnittelijat voivat reagoida heti kysynnän tai parametrin muutoksiin.

Lisätietoja Suunnittelun optimoinnin käyttöönotosta ja muista huomioon otettavista asioista voit lukea linkkien takaa.

Dynamics 365 Supply Chain Managementin Suunnittelun optimointi -moduuliin tuodaan uusia toiminnallisuuksia lähes jokaisessa versiopäivityksessä. Listasimme alle edellisissä versioissa käyttöön tulleet uudet ominaisuudet.

Kattavuuden aikarajan tuki (uusi ominaisuus versiopäivityksessä 10.0.17)

Tämä Suunnittelun optimoinnin uusi toiminnallisuus antaa moduulin käyttäjille mahdollisuuden määrittää pääsuunnittelun tuotoksille aikarajan, jonka puitteissa tilaisuksia käsitellään. Ominaisuuden avulla suunnittelijat ja ostavat voivat keskittyä ensin sellaisiin suunniteltuihin tilauksiin, joiden toimitustarve on kriittisiin, ja jättää vähemmät kriittiset toimitukset myöhempään ajankohtaan.

Ennusteen alimallin tuki (uusi ominaisuus versiopäivityksessä 10.0.17)

Tämän uuden toiminnallisuuden avulla Suunnittelun optimointi -moduuliin voidaan sisällyttää pääsuunnitelmalla määritettyyn ennustemalliin liittyvät ennusteen alimallit.

Ostoehdotusten tuki (uusi ominaisuus versiopäivityksessä 10.0.17)

Uuden toiminnallisuuden avulla Suunnittelun optimointi -moduuli ottaa huomioon ostoehdotukset eli asiakirjat, jotka valtuuttavat hankintaosaston ostamaan nimikkeitä tai palveluita. Uuden toiminnallisuuden myötä Suunnittelun optimointi -moduuli voi analysoida ostoehdotuksen sisällön ja luoda tarvittavat ostotilaukset automaattisesti. Näin vältytään ostotilauksien manuaaliselta luomiselta ostoehdotusten pohjalta.

Negatiiviset päivät (uusi ominaisuus versiopäivityksessä 10.0.21)

Tämän toiminnon ansiosta Suunnittelun optimointi -moduulissa voidaan ottaa huomioon kattavuusryhmille määritetty Negatiiviset päivät -asetus. Negatiivisia päiviä käytetään pidentämään pääsuunnittelussa käytettävää hyväksyttävää viivästystä, jolla voidaan estää ylimääräisten toimitustilausten luomista.


Kelpaisiko lisäinfo?

Herättikö jokin uusi ominaisuus mielenkiintosi ja haluaisitko kuulla, mitä toiminnallisuus voisi tarkoittaa juuri teidän liiketoiminnallenne? Lisätieto on yhteydenoton päässä!

Tutustu myös muihin blogisarjamme osiin täältä.


Ota yhteyttä


Tutustu kirjoittajiin:

_M9A9442_300dpi_press

Maria Chikitkina
Solution Architect

Maria tuntee Dynamics 365 Finance ja Dynamics 365 Project Operations -sovellukset kuin omat taskunsa ja jakaa osaamistaan mielellään Efiman asiakkaille. Maria aloitti uransa Dynamics-konsulttina vuonna 2010 ja on sittemmin osallistunut useisiin Dynamics-projekteihin erilaisilla toimialoilla. Maria uskoo, että asiakkaita auttamalla Efima voi tehdä maailmasta paremman paikan.

1526450628009-2

 

Heidi Verho
Senior Solution Consultant

Heidi on Efiman Microsoft Dynamics 365 Finance -konsultti, jolla on laaja kokemus taloushallinnon ja toimitusketjun käytännön tehtävistä ja liiketoimintaprosessien kehittämisestä. Microsoft Dynamics -tuoteperheen parissa hän on työskennellyt vuodesta 2008 alkaen sekä konsulttina partnereiden että pääkäyttäjänä asiakkaan puolella. Heidin vahvuuksia konsulttina ovat toimiva yhteistyö asiakkaan kanssa, liiketoimintamallien ja -prosessien ymmärrys ja näitä tukevien järjestelmien tuntemus.

Erno Leppänen_profiilikuva

 

Erno Leppänen
Solution Consultant

Erno Leppänen toimii Efimalla ratkaisukonsulttina Dynamics 365 Supply Chain Managementin parissa. Erno on taustaltaan asiakaspuolen pääkäyttäjä, mistä juontuu Ernon vahva ymmärrys asiakkaan tarpeista projektien aikana. Erno huolehtii osaamisensa kehittämisestä ja seuraa aktiivisesti tuotteiden kehitystä voidakseen tarjota asiakkailleen aina parhaan ja ajantasaisimman ratkaisun.

taina

 

Taina Kärki
Senior Solution Consultant

Taina toimii Efimalla ratkaisukonsulttina Dynamics 365 Supply Chain Managementin parissa. Taina on taustaltaan tuotannon ja logistiikan konkari, jolla on takanaan lähes 30 vuoden työkokemus teollisuuden operatiivisista tehtävistä sekä tuotannon ja logistiikan kehittämisen konsultoinnista. Tietojärjestelmien kehittämisen Taina näkee liittyvän oleellisesti tuotannon ja logistiikan prosessien kehittämiseen, ja hän haluaa auttaa asiakkaita ymmärtämään näiden asioiden väliset yhteydet ja mahdollisuudet.