Skip to content
08.04.24Toiminnanohjaus ERPDynamics 365

Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys! – Versio 10.0.39

Efiman Dynamics 365 -tuotevastaavat
08.04.2024 | Microsoftin pilvi-ERP, Dynamics 365, päivittyy neljä kertaa vuodessa ja tarjoaa jokaisessa versiopäivityksessä uusia parannuksia. Mitä löytyykään kääreistä tällä kertaa, kun Efiman Dynamics 365 -tuotevastaavat, Erno, Taina, Elli, Annukka, Anu ja Susanna, käyvät läpi maaliskuisen versiopäivityksen sisältöä?

"Uusi vuosi, uudet kujeet" -sanonta pätee erityisesti meihin, jotka työskentelemme Dynamics 365:n parissa. Vielä viime vuonna Dynamics 365 päivittyi seitsemän kertaa, mutta maaliskuisesta versiopäivityksestä 10.0.39 lähtien päivitystahti on vaihtunut neljään vuosittaiseen päivitykseen. Tässä blogisarjassa esittelemme lukijoille jokaisen päivityksen merkittävimmät muutokset ja kiinnostavimmat uudet toiminnallisuudet. Päivitysten julkaisutahdin muuttuessa myös blogimme päivitystahti harvenee, ja jatkossa tarjoamme lukijoillemme neljä "Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys!" -blogia vuodessa.

Vaikka jokainen päivitys ei vaadi välitöntä käyttöönottoa ja asiakkaan tarvitsee päivittää Dynamics 365 -järjestelmänsä vain kahdesti vuodessa, on jokaisen päivityksen sisällöstä hyödyllistä pysyä ajan tasalla. Tämä auttaa varautumaan muutoksiin ja ottamaan niistä kaiken hyödyn irti. Tässä blogissa tarkastelemme maaliskuun versiopäivityksen uusia ominaisuuksia seuraavien järjestelmäkokonaisuuksien osalta:

Muista tutustua ominaisuuksien tilamuutoksiin

Ennen uusien toiminnallisuuksien syvällisempää tarkastelua haluamme muistuttaa lukijoita aiemmin julkaistujen ominaisuuksien tilamuutoksista. Dynamics 365 -alustalle tuodaan uusia ominaisuuksia ja toimintoja jokaisessa versiopäivityksessä, ja lisäksi Microsoft tekee tilamuutoksia aiemmin julkaistuihin ominaisuuksiin kaksi kertaa vuodessa, kevään ja syksyn versiopäivityksen yhteydessä. Maaliskuussa julkaistu 10.0.39 pääversiopäivitys sisälsi useita tilamuutoksia, joihin Dynamics 365 -käyttäjäyritysten on hyvä tutustua. Kaikki alustan ominaisuudet kulkevat läpi neljä tilaa: esiversio, julkaistu, oletusarvoisesti käytössä ja pakollinen. Oletusarvoisesti käytössä olevat ja pakolliset toiminnallisuudet vaativat huolellista testausta. Toimintojen hallinta -työtila tarjoaa tietoa kunkin ominaisuuden tilasta ja sen kehityksestä.


Uutta koko Dynamics 365 -alustassa 

Microsoft Graph korvaa Microsoft Exchange -sähköpostipalvelun

Nykyinen sähköpostipalvelu Microsoft Exchange ei ole käytettävissä enää syyskuun 2024 puolivälin jälkeen. Palvelun korvaaja on Microsoft Graph, jota suositellaan kaikille Dynamics 365 -asiakkaille, jotka hyödyntävät Office 365:ttä. Ohjeet Microsoft Graphin käyttöönottoon löydät Microsoftin sivuilta.

Prosessit, jotka tuottavat liian suuria ilmoitusmääriä, on mahdollista estää automaattisesti 

Jotkin prosessit – esimerkiksi eräajot – voivat aiheuttaa suuren määrän ilmoituksia, mikä puolestaan voi heikentää Dynamics 365 -järjestelmän suorituskykyä. Jo versiopäivityksessä 10.0.37 pakolliseksi käyttöön tulleen Järjestelmäilmoitusten hallinta -toiminnallisuuden avulla järjestelmän ylläpitäjät ovat voineet:

 • asettaa raja-arvon, jonka ylityttyä prosessi luokitellaan ilmoitusmäärän osalta suurivolyymiseksi. Oletusasetuksena on, että ne prosessit, jotka tuottavat yli 100 ilmoitusta tunnissa, luokitellaan suuren määrän ilmoituksia tuottaviksi prosesseiksi.
 • monitoroida ja tarvittaessa manuaalisesti keskeyttää määritetyn raja-arvon ylittäviä prosesseja ilmoitusmäärän tyrehdyttämiseksi.
 • seurata, mille käyttäjille suuret ilmoitusmäärät kohdistuvat.
 • tarvittaessa poistaa jo lähteneitä ilmoituksia.
Versiopäivityksen 10.0.39 myötä Järjestelmäilmoitusten hallinta -toiminnallisuus täydentyy mahdollisuudella estää automaattisesti ne prosessit, jotka ylittävät määritetyn raja-arvon. Kun tämä uusi ominaisuus on käytössä, käyttäjille ilmoitetaan, jos heihin liittyvä prosessi tulee automaattisesti estetyksi.

Erätöiden tyhjennys

Ajan myötä Dynamics 365 -järjestelmään voi kertyä useita ylimääräisiä ja vanhentuneita erätöitä (batch jobs), jotka voivat lopulta johtaa erätyötaulun ja siihen liittyvien taulujen koon kasvuun. Taulujen kasvu taas voi heikentää muiden tehtävien suorituskykyä. Versiopäivityksessä 10.0.39 julkaistiin erätöiden tyhjennystoiminnallisuus, jonka avulla käyttäjä voi luoda erätyön, joka puhdistaa erätyötaulua. Eräajotaulun tyhjennystä suositellaan säännöllisesti, ja se kannattaa tehdä liiketoiminnan ulkopuolisina tunteina.

Tämä ominaisuus on löydettävissä siirtymällä kohtaan: Järjestelmän hallinta > Kausittaiset tehtävät > Erätöiden tyhjennys.


Uutta Dynamics 365 Finance -järjestelmässä 

Asiakkaan ja toimittajan saldojen netotus (esikatselussa)


Viime blogikirjoituksessamme kerroimme, että asiakkaan ja toimittajan saldojen netotukseen on tullut uusi, esikatselussa oleva toiminnallisuus. Versiossa 10.0.39 tämä esikatselutoiminnallisuus (preview) on mahdollista laittaa päälle myös tuotantoympäristöihin.


Uutta Dynamics 365 Supply Chain Management  -järjestelmässä

Varastotapahtumat jakautuvat kahteen eri tietokantaan

Warehouse-specific Inventory Transactions (WSIT) on uusi toiminnallisuus, jonka myötä varastotapahtumat jaetaan kahteen eri tietokantaan. Tähän asti käytössä olleessa Inventory Transactions -tietokannassa ovat sijainneet sekä puhtaasti varastoprosesseja koskevat että kirjanpidollista vaikutusta omaavat varastotapahtumat. Uuden toiminnallisuuden myötä nykyiseen Inventory Transactions -tietokantaan jää edelleen kaikki kirjanpitoon vaikuttavat varastotapahtumat, mutta puhtaasti varaston prosesseihin liittyvät kirjaukset siirtyvät uuteen Warehouse Transactions -tietokantaan.

Muutoksen tavoitteena on tehostaa puhtaasti varastoprosesseja koskevien varastotapahtumien käsittelyä. Vaikka toiminto on pakollinen versiosta 10.0.36 eteenpäin, se ei ole aktiivinen ennen kuin WSIT:iin liittyvä parametrointi on tehty Dynamics 365 Finance & Operations -järjestelmässä.

Microsoftin mukaan tuotantokäytössä olevilla yrityksillä on noin vuoden siirtymäaika uuden toiminnon käyttöönottoon, mutta muutokseen kannatta varautua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. On myös hyvä huomioida, että uusia ominaisuuksia tai virhekorjauksia ei ole enää saatavilla vanhaan toimintoon version 10.0.41 jälkeen.

WSIT:n edut lyhyesti

WSIT tulee tehostamaan ja nopeuttamaan puhtaasti varastoprosesseja koskevien varastotapahtumien (warehouse transactions) käsittelyä:

 • Parantaa varastotapahtumien käsittelyn suorituskykyä erityisesti suurten sarja- tai eränumerollisten tuotteiden (seurantadimensiot) kohdalla
 • Skaalautuvuus paranee, kun varastotapahtumat, joilla ei kirjanpidollista vaikutusta siirretään omaan tietokantaansa
 • Varastotapahtumia voidaan käsitellä kootusti, mikä vähentää yksittäisten kirjausten aiheuttamien varastotapahtumien määrää
 • Varastontapahtumat eivät sisällä kirjanpidon tapahtumia, mikä mahdollistaa tietokannan kenttien, indeksien ja validointien vähentämisen
 • Varastotapahtumat ovat muuttumattomia ja niitä ei muuteta kirjauksen jälkeen, mikä parantaa suorituskykyä ja tehostaa lokitietojen käsittelyä
 • Varastotapahtumat arkistoidaan säännöllisesti, mikä pitää tietokannan koon pienempänä ja parantaa suorituskykyä
 • Erillinen tietomalli on rakennettu keskeneräisille ja valmiille varastotapahtumille
 • Kirjanpidollisia vaikutuksia omaavat varastotapahtumat kirjataan edelleen Inventory transactions -tietokantaan
Käyttöönotto

Toistaiseksi parametrien avulla on mahdollista vaikuttaa siihen, mitkä varastokirjaukset siirretään uuteen Warehouse transactions -tietokantaan. Inventory transactions support for Internal warehouse opertions -ominaisuuden poistuessa kaikki tapahtumat siirtyvät todennäköisesti varastotapahtumien tietokantaan.

Miten huomioida järjestelmään tehdyt muutokset?

Kun WSIT-toiminnallisuus on aktivoitu, järjestelmä ei enää luo puhtaasti varastoprosesseihin liittyviä kirjauksia Inventory Transactions -tietokantaan. Tämä muutos vaikuttaa erityisesti Dynamics Finance & Operations (FO) -järjestelmän muutoksiin ja laajennuksiin, jotka liittyvät vanhaan Inventory Transactions -tietokantaan. Nämä muutokset ja laajennukset on tärkeää suunnitella uudelleen tarpeen mukaan.

Kun ominaisuus otetaan käyttöön, FO suorittaa tarkastuksia mahdollisten virhetilanteita aiheuttavien muutosten varalta. Jos ongelmia havaitaan, järjestelmä antaa virheilmoituksen, joka tunnistaa laajennuksen ja ilmoittaa korjaustarpeesta. On kuitenkin hyvä huomioida, että tarkistus ei ole täydellinen eikä välttämättä havaitse kaikkia muutoksia.

Optimoitu palautusten käsittely

Asiakaspalautusten käsittelyyn on tullut parannusta ja tehostusta versiopäivityksessä 10.0.39. Käyttäjä pystyy jatkossa käsittelemään tehokkaammin palautuksia varastonhallinnan käsipäätteellä:

 • Käyttäjän on mahdollista luoda palautusrivejä RMA-numeron perusteella.
 • Kun myyntitilaus vapautetaan varaston prosessiin, voidaan palautustarrat tulostaa asiakkaalle mukaan osana pakkausprosessia.
 • Palautustarrat voidaan luoda ja tulostaa pyynnöstä.
 • Kun tuotteet palautuvat varastolle, voidaan RMA-numero skannata ja varastonhallinnan käsipääte näyttää listan tuotteista validointia varten.

Kuorman suunnittelun työtila

Kuorman suunnittelun työtila poistuu käytöstä ja korvaantuu erillisillä saapuvan ja lähtevän kuorman työtiloilla. Toiminnallisuudeltaan uudet työtilat ovat vastaavia kuin poistunut Kuorman suunnittelun työtila. Käyttäjäkohtaiset personoinnit ja valmiit suodattimet täytyy kuitenkin tehdä uudelleen.

Materiaalien korvaaminen resepteissä 

Tietynlaisissa valmistettavissa tuotenimikkeissä, joissa käytetään reseptejä (Formula), Suunnittelun optimoinnin uusi toiminnallisuus mahdollistaa korvaavien materiaalien käytön. Tämä tarkoittaa, että jos tuotenimikkeelle on määritelty resepti, sen yksittäisiä ainesosia voidaan tarvittaessa korvata toisilla materiaaleilla. On kuitenkin tärkeää huomata, että korvaavia materiaaleja voidaan käyttää vain reseptiä käyttäville nimikkeille, ei tuoterakenteelle (BOM).

Kuvitellaan esimerkki: Valmistettavalla nimikkeellä on resepti, joka sisältää 20 ainesosaa. Yksi reseptin ainesosa voidaan korvata tarvittaessa kahdella muulla vaihtoehtoisella ainesosalla. Nämä vaihtoehtoiset ainesosat ovat kuitenkin kalliimpia kuin alkuperäinen ensisijainen ainesosa.

Korvaaminen tapahtuu seuraavasti:

 1. Ensisijainen ainesosa (ainesosa A): Tämä on ainesosa, joka voidaan korvata. Ainesosa A voi esimerkiksi olla jokin raaka-aine.
 2. Korvaavat ainesosat (ainesosat B ja C): Jos ensisijainen ainesosa A puuttuu varastosta, sitä voidaan korvata kahdella muulla vaihtoehtoisella ainesosalla, jotka ovat nimeltään ainesosa B ja ainesosa C. Nämä vaihtoehtoiset ainesosat on määritetty reseptiriveiksi.

Korvaamisen prioriteetti määritellään suunnitteluryhmässä. Jokaiselle ainesosalle (A, B ja C) luodaan reseptirivi, ja niille annetaan prioriteetti. Pienempi prioriteettinumero tarkoittaa suurempaa ensisijaisuutta. Esimerkiksi ensisijaiselle ainesosalle A annetaan suurin prioriteetti.

Pääsuunnittelussa tarkistetaan, voidaanko ensisijainen ainesosa A kattaa. Jos ei, etsitään saatavuutta ainesosille B ja C prioriteettijärjestyksessä. Jos jompikumpi vaihtoehtoisista ainesosista on saatavilla, sitä käytetään reseptissä. Jos mitään ainesosista ei ole saatavilla, pääsuunnittelu luo suunnitellun tilauksen ensisijaiselle ainesosalle A.

Tilauksen oletusasetusten kopiointi, kun hyödynnetään ”Muuta tuotantotilauksen tuoterakennenimikettä” -toiminnallisuutta

Viime versiopäivityksen kohdalla kerroimme uudesta hyödyllisestä ominaisuudesta, jossa tuoterakennenimikettä on mahdollista vaihtaa arvioiduissa (estimated) tai ajoitetuissa (scheduled) tuotantotilauksissa. Kysein toiminnallisuuden avulla on mahdollista käyttää loppuun tuoterakenteessa olevan nimikkeen käytettävissä oleva varasto ja vaihtaa se uuteen nimikkeeseen, kun käytettävissä oleva varasto on käytetty.

Versiopäivityksessä 10.0.39 tähän toimintoon on tuotu lisätoiminnallisuus, jonka avulla vaihdettavan nimikkeen tilauksen oletusasetukset voidaan kopioida uudelle nimikkeelle.

Toimenpiteet, jotka perustuvat Suunnittelun optimoinnin pyydettyyn päivämäärään 

Tämän uuden ominaisuuden avulla on mahdollista ottaa käyttöön parametri, jolla voit määrittää, mihin päivämäärään toimintosanomat perustuvat – vaadittuun päivämäärään vai pyydettyyn päivämäärään. Vaadittu päivämäärä (required date) on päivämäärä, joka määrittää, milloin tuote tai materiaali on tarpeen. Pyydetty päivämäärä (requested date) on alkuperäinen päivämäärä, joka muistuttaa käyttäjää siitä, millainen vaadittu päivämäärä oli ennen jotain tapahtumaa.

Kun toimintosanomat perustuvat vaadittuun päivämäärään (required date), järjestelmä ehdottaa muutoksia vain, jos ne ovat toteutettavissa. Tämä toimintatapa vastaa aiempaa toimintatapaa.

Kun toimintosanomat perustuvat pyydettyyn päivämäärään (requested date), toimintosanomista voi saada selkeämmän kuvan siitä, kuinka paljon tilaukset ovat myöhässä. Tämä toimintatapa tarjoaa joustavuutta, mutta on tärkeää huomata, että järjestelmän tekemät ehdotukset eivät välttämättä ole aina mahdollisia. Esimerkiksi ehdotus tilauksen aikaistamisesta sellaiseen päivämäärään, joka ei läpimenoaikojen perusteella ole enää mahdollinen, voi perustua pyydettyyn päivämäärään.

Suunniteltujen ostotilausten luominen ostomäärän mukaan

Tämä uusi ominaisuus mahdollistaa sellaisten suunniteltujen ostotilausten luomisen, joiden määrä määritetään ostomäärän mukaan tarvemäärän sijaan.

Min./maks. peittokoodin pyöristys Suunnittelun optimointia varten

Uusi ominaisuus mahdollistaa arvojen pyöristämisen, kun käytetään kerrannaisia vähimmäis-/enimmäiskattavuuskoodissa. Voit valita alaspäin pyöristämisen, jolloin määrät pysyvät aina enimmäisrajan puitteissa. Tämä vaihtoehto on hyödyllinen, kun enimmäismäärä vastaa varastossa olevaa fyysistä tilaa. Toisaalta ylöspäin pyöristämällä varmistetaan, että enimmäismäärä täytetään aina. Tämä vaihtoehto sopii tilanteisiin, joissa enimmäismäärä vastaa laskettua arvoa, jota vastaava kysyntä yritykselläsi on täytettävä.


Uutta Dynamics 365 Project Operations -järjestelmässä

Dynamics 365 Project Operations -toimintoihin ei tässä versiopäivityksessä tuotu merkittäviä uusia toiminnallisuuksia.


Uutta Dynamics 365 Commerce -järjestelmässä

Dynamics 365 Commerce -toimintoihin ei tässä versiopäivityksessä tuotu merkittäviä uusia toiminnallisuuksia.


Efimalaiset apunasi!

Haluaisitko tietää enemmän jostakin uudesta ominaisuudesta tai parannuksesta? Jos haluat saada lisätietoja versiopäivityksen yksityiskohdista, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme alla olevan painikkeen kautta.

Ota yhteyttä

Tutustu aiempiin blogisarjamme osiin täältä. Olemme unboxanneet jo yhdeksäntoista Dynamics 365 -versiopäivitystä.Tutustu kirjoittajiin:

Susanna Lindberg_web_72dpi

 

Susanna Lindberg
Senior Technical Architect

Susanna toimii Efimalla Microsoft Dynamics 365 -liiketoiminta-alustan teknisenä arkkitehtina. Ratkaisun parissa Susanna on työskennellyt jo yli 10 vuoden ajan useissa eri rooleissa: sekä projektivaiheen että jatkuvien palvelujen asiakkaiden parissa – sekä kehittäjänä että teknisenä konsulttina ja arkkitehtina. Susannalle on tärkeää pysyä ajan tasalla ratkaisun kehityksestä ja uusista ominaisuuksista sekä ymmärtää, miten muutokset vaikuttavat kokonaisuuteen ja asiakkaan liiketoimintaan.

Annukka Hejazi_press

 

Annukka Hejazi
Senior Solution Consultant

Annukka on Efiman Dynamics 365 Commerce -konsultti, joka innostuu kaupan alan erikoispiirteiden ymmärtämisestä ja niiden sovittamisesta ERP-maailmaan. Annukka on työskennellyt Microsoft Dynamics AX ja Microsoft Dynamics 365 -järjestelmien parissa jo viidentoista vuoden ajan ja päässyt tutustumaan ratkaisuihin niin järjestelmän pääkäyttäjän roolissa asiakkaan puolella kuin myös ratkaisukonsulttina toimittajan leivissä. Ennen hurahtamistaan kaupan alan ja Dynamics 365 Commercen kiemuroihin pari vuotta sitten, Annukka toimi pitkään toimitusketjun hallinnan ratkaisukonsulttina.

Anu Kilpinen_press

 

Anu Kilpinen
Senior Solution Consultant

Anu työskentelee Efimalla Microsoft Dynamics 365 Project Operations -konsulttina. Hänelle on tärkeää löytää asiakkaan liiketoimintaa tukeva projektihallinnan toteutus. Ennen uraansa Efimalla Anu hankki kokemusta asiakaspuolelta Microsoft AX -järjestelmän käyttöönotoista ja toimi pääkäyttäjän roolissa.

Elli Mäkeläinen_300dpi_press

 

Elli Mäkeläinen
Solution Consultant

Elli on Efiman Microsoft Dynamics 365 Finance -konsultti, joka on kasvanut digitaalisten taloushallintopalveluiden pääkäyttäjästä Dynamics-konsultiksi viimeisen viiden vuoden aikana. Hänelle on tärkeää löytää asiakkaalle sopivat järjestelmäratkaisut, jotka tukevat päivittäisen työn sujuvuutta sekä automaatiota. Dynamics 365 Finance -tuotevastaavan työssä yhdistyy Ellin into oppia uutta ja halu jakaa järjestelmäosaamista eteenpäin.

Erno Leppänen_profiilikuva

 

Erno Leppänen
Senior Solution Consultant

Erno Leppänen toimii Efimalla ratkaisukonsulttina Dynamics 365 Supply Chain Managementin parissa. Erno on taustaltaan asiakaspuolen pääkäyttäjä, mistä juontuu Ernon vahva ymmärrys asiakkaan tarpeista projektien aikana. Erno huolehtii osaamisensa kehittämisestä ja seuraa aktiivisesti tuotteiden kehitystä voidakseen tarjota asiakkailleen aina parhaan ja ajantasaisimman ratkaisun.

_H5A7653_72dpi_vari_web

 

Taina Kärki
Senior Solution Consultant

Taina toimii Efimalla ratkaisukonsulttina Dynamics 365 Supply Chain Managementin parissa. Taina on taustaltaan tuotannon ja logistiikan konkari, jolla on takanaan lähes 30 vuoden työkokemus teollisuuden operatiivisista tehtävistä sekä tuotannon ja logistiikan kehittämisen konsultoinnista. Tietojärjestelmien kehittämisen Taina näkee liittyvän oleellisesti tuotannon ja logistiikan prosessien kehittämiseen, ja hän haluaa auttaa asiakkaita ymmärtämään näiden asioiden väliset yhteydet ja mahdollisuudet.