Skip to content
06.05.22Toiminnanohjaus ERPDynamics 365

Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys! – Versio 10.0.26

Efiman Dynamics 365 -tuotevastaavat
06.05.2022 | Microsoftin pilvi-ERP, Dynamics 365, päivittyy kahdeksan kertaa vuodessa ja tarjoaa jokaisessa versiopäivityksessä kasapäin uusia parannuksia. Mitä löytyykään kääreistä tällä kertaa, kun Efiman Dynamics 365 -tuotevastaavat, Taina, Erno, Heidi, Maria ja Eija, käyvät läpi huhtikuisen versiopäivityksen sisältöä?

Mitä uusia ja hyödyllisiä ominaisuuksia Dynamics 365 -pilviratkaisun versiopäivitykset pitävät sisällään? Tähän kysymykseen me Efiman Dynamics 365 -tuotevastaavat vastaamme Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys!-blogisarjassamme kahdeksan kertaa vuodessa. Jokaisella kerralla tavoitteenamme on auttaa Dynamics 365 -asiakkaita tutustumaan lähes jatkuvana virtana julkaistuihin uusiin toiminnallisuuksiin ja poimimaan niistä itselleen hyödyllisimmät. Jos haluat auttaa meitä ja kertoa, miten olemme tehtävässämme onnistuneet, jätä meille palautetta tämän lomakkeen kautta. Lupaamme, että vastaaminen vie päivästäsi vain hetken ja että aiomme ottaa jokaisen palautteen kuuleviin korviimme.

Ja sitten asiaan! Tällä kertaa unboxaamme huhtikuussa (15.4.2022) julkaistun versiopäivityksen 10.0.26 sisällön ja kokoamme yhteen versiopäivityksen parhaat palat. Luvassa on pieniä parannuksia niin koko sovellusalustan kuin yksittäisten järjestelmienkin osalta:

 


Uutta koko Dynamics 365 -alustassa

Pieniä muutoksia käyttöliittymässä – huomioi vaikutus automaatioihin!

Microsoft on julkaissut aikaisemmissa versiopäivityksissä lukuisia, koko Dynamics 365 -alustaan liittyviä pieniä käyttöliittymämuutoksia – ja sama jatkuu myös versiopäivityksessä 10.0.26. Muutoksien tavoitteena on helpottaa Dynamics 365 -alustan käyttöä ja käyttöliittymässä navigoimista. Aiemmin sarkainsiirtymät (tabulaattori) toimivat vain näytön osan sisällä (esimerkiksi navigointipaneelissa tai toimintokeskuksessa), mutta nyt sarkainsiirtymät on mahdollista ottaa käyttöön koko näytön alueella. Lisäksi parannuksena on lisätty mahdollisuus ottaa käyttöön ruutujen (engl. tiles) koon muuttaminen. Ruutujen koon voi valita neljästä eri vaihtoehdosta.

Vaikka käyttöliittymämuutokset voivat vaikuttaa pieniltä ja harmittomilta, on hyvä muistaa, että muutokset käyttöliittymässä voivat vaikuttaa esimerkiksi ohjelmistorobotin (RPA) toimintaan. Käyttöliittymämuutosten jälkeen kannattaakin testata varsinaisen toiminnon lisäksi se, että mahdolliset automatisoinnit toimivat edelleen halutulla tavalla.Uutta Dynamics 365 Finance -järjestelmässä


Versiopäivityksessä Dynamics 365 Finance -järjestelmään julkaistiin useita pieniä parannuksia, joista nostamme luettavaksesi kolme keskeisintä.

Laskun summan näyttäminen toimittajan laskukirjauskansiolla

Asiakkaamme ovat silloin tällöin nostaneet esille toiveen siitä, että verollinen ja veroton summa näytettäisiin kirjauskansiolla selkeämmin ennen kirjausta. Iloksemme toteamme, että tähän toiveeseen on nyt vastattu – ainakin osittain. Versiopäivityksessä 10.0.26 Microsoft on parantanut verollisen ja verottoman summan esitystapaa toimittajan laskukirjauskansiolla – ja ehkäpä tulevaisuudessa näemme vastaavaa esimerkiksi myös kirjanpidon puolella.

Uusi ominaisuus on päällä oletusarvoisesti, ja sen avulla laskun summa, eli nettosumman ja verojen yhteenlaskettu arvo, näkyy ja muuttuu reaaliaikaisesti rivillä. Tämä uusi sarake parantaa käyttökokemusta myös manuaalisten laskujen tai liittymän kautta tuotujen laskujen tarkastuksen osalta. Summaa tarkastellessa on kuitenkin huomioitava, onko kirjauskansion asetuksissa netto- vai bruttokäsittely.

Suorituskykyparannuksia valuutan uudelleenarvostukseen

Tämä uusi toiminnallisuus luo Ostoreskontran ja Myyntireskontan valuutan uudelleenarvostustapahtumista eränajon prosessin suorituskyvyn parantamiseksi. Eräajo jakaa työn eriksi avoimien tapahtumien määrään perustuen.

Käyttöomaisuuteen liittyvät parannukset

Käyttöomaisuuden siirto järjestelmästä toiseen on yksi talousjärjestelmäprojektien kompleksisimmista migraatioista. Aikaisemmin migraatioprosessissa on ollut kipukohtia, joihin versiossa 10.0.26 on julkaistu pieniä parannuksia. Ensimmäinen parannus varmistaa, että vanhasta käyttöomaisuusjärjestelmästä migroitujen käyttöomaisuuskohteiden osalta käyttöönottopäivä ei päivity automaattisesti hankintaa kirjattaessa. Tätä voidaan säädellä käyttöomaisuuskohteen asetuksista.

Toinen käyttöomaisuutta koskeva parannus liittyy toiminnallisuuteen, joka mahdollistaa käyttöomaisuuskirjan tilan päivityksen jatkossa sekä käyttöliittymän että Tietojenhallinnan työtilan kautta.


Uutta Dynamics 365 Project Operations -järjestelmässä

Dynamics 365 Project Operations -toimintoihin ei tässä versiopäivityksessä ole tuotu merkittäviä uusia toiminnallisuuksia.


Uutta Dynamics 365 Supply Chain Management -järjestelmässä

Seurantadimensioiden synkronointi konsernin sisäisillä myynti- ja ostotilausriveillä

Tämän uuden ominaisuuden avulla voidaan määrittää, synkronoidaanko sarja- ja eränumeroiden seurantadimensiot konsernin sisäisten myynti- ja ostotilausrivien välillä. Ominaisuus lisää uusia asetuksia asiakkaiden ja toimittajien Konsernin sisäinen -määrityssivun Ostotilauskäytännöt- ja Myyntitilauskäytännöt-välilehdille. Asetuksista löytyy uudet valinnat Eränumero-tilausrivillä ja Sarjanumero-tilausrivillä.

Jos yrityksessä käytetään edistynyttä varastonhallintaa (WMS), on huomioitava, että tämä ominaisuus synkronoi erä- ja sarjanumerot vain silloin, kun nämä dimensiot on asetettu sijainnin yläpuolelle Varastovaraushierarkiassa.

Omat työt -välilehti tuotannon käyttöliittymässä

Tuotannon käyttöliittymä voidaan tämän uuden ominaisuuden myötä rakentaa niin, että se sisältää Omat työt -välilehden, jossa työntekijät voivat helposti tarkastella kaikkia heille määritettyjä aloittamattomia ja keskeneräisiä töitä. Ominaisuus on hyödyllinen yrityksille, jotka määrittävät työt tietyille työntekijöille (henkilöstöresursseille) muiden resurssityyppien sijaan.

On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että Omat työt -välilehdellä ei näy niitä töitä, jotka työntekijäresurssi on jo aloittanut ja joiden työ on määritetty jollakin toiselle resurssityypille, kuten koneelle. Näitä aloitettuja töitä voidaan tarkastella tuotannon käyttöliittymän Aktiiviset työt -välilehdellä.

Tyhjennä tuotemääritearvot

Tämä ominaisuus lisää Tuotetietojen hallintaan kausittaisen Tyhjennä tuotemääritearvot -tehtävän, joka tyhjentää tuotemääritteen arvotietueet, joita ei enää ole liitetty mihinkään tuotteeseen tuoteluokan kautta.

Varaston näkyvyys -lisäpalvelu ja sen kaksi uutta toiminnallisuutta

Varaston näkyvyys -lisäpalvelu (engl. Inventory visibility add-in) on Microsoftin tarjoama mikropalvelu, joka mahdollistaa Dynamics 365 Finance and Operations -järjestelmässä käsiteltävien varastosaldojen reaaliaikaisen näkyvyyden ulkopuolisissa järjestelmissä. Versiopäivityksessä 10.0.26 Varaston näkyvyys -lisäpalvelu on laajentunut kahdella uudella lisäominaisuudella.

Tuki laajennettuun varastonhallintaan

Versiopäivityksestä 10.0.26 lähtien Varaston näkyvyys -lisäpalveluun on nyt mahdollista ottaa mukaan nimikkeet, joita ohjataan laajennetun varastonhallinnan prosessien mukaan. Aikaisemmin ei ole ollut mahdollista seurata varastosaldoja saatavuuden ja varauksien mukaan sellaisten nimikkeiden osalta, joita hyödynnetään laajennetun varastonhallinnan prosesseihin.

Luvattavissa oleva määrä

Varaston näkyvyys -lisäpalveluun on 10.0.26 versiossa tullut toinenkin uusi ominaisuus, Luvattavissa oleva määrä (ATP). Uuden ominaisuuden avulla ulkoisiin järjestelmiin saadaan näkyville käytettävissä oleva varastosaldo, joka huomioi tulevaisuuden tarpeet. Toiminnallisuus mahdollistaa näkyvyyden tuleviin varastosaldoihin ja tilausten seuraavan saatavuuspäivämäärän selvittämisen. Toiminnallisuuden avulla voidaan välttää riski myyntimahdollisuuksien menettämistä tai liian suuren varaston ylläpitämisestä.

Ominaisuuden käyttöönotto vaatii Power App -portaalissa ominaisuuden Käytössä olevan muutoksen ajoitus (On-hand change schedule) -ominaisuuden aktivoinnin ja parametroinnin. Tilauksen jälkeen Dynamics 365 Finance and Operations -järjestelmässä suoritetaan varsinainen varastosaldojen varaaminen tilaukselle.Pistä palautetta!

Avaa meille sanallinen arkkusi ja auta meitä kehittämään Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys! -blogisarjaa entistäkin hyödyllisemmäksi. Keräämme palautetta blogisarjaamme perehtyneiltä Dynamics 365 -asiakkailta tämän kyselylomakkeen kautta. Kerro, mistä haluisit kuulla lisää ja miten voisimme kehittää blogisarjamme sisältöjä. Palautteesi on kultaakin kalliimpaa!

Tutustu aiempiin blogisarjamme osiin täältä.


Tutustu kirjoittajiin:

_M9A9442_300dpi_press

Maria Chikitkina
Solution Architect

Maria tuntee Dynamics 365 Finance ja Dynamics 365 Project Operations -sovellukset kuin omat taskunsa ja jakaa osaamistaan mielellään Efiman asiakkaille. Maria aloitti uransa Dynamics-konsulttina vuonna 2010 ja on sittemmin osallistunut useisiin Dynamics-projekteihin erilaisilla toimialoilla. Maria uskoo, että asiakkaita auttamalla Efima voi tehdä maailmasta paremman paikan.

1526450628009-2

 

Heidi Verho
Senior Solution Consultant

Heidi on Efiman Microsoft Dynamics 365 Finance -konsultti, jolla on laaja kokemus taloushallinnon ja toimitusketjun käytännön tehtävistä ja liiketoimintaprosessien kehittämisestä. Microsoft Dynamics -tuoteperheen parissa hän on työskennellyt vuodesta 2008 alkaen sekä konsulttina partnereiden että pääkäyttäjänä asiakkaan puolella. Heidin vahvuuksia konsulttina ovat toimiva yhteistyö asiakkaan kanssa, liiketoimintamallien ja -prosessien ymmärrys ja näitä tukevien järjestelmien tuntemus.

Erno Leppänen_profiilikuva

 

Erno Leppänen
Solution Consultant

Erno Leppänen toimii Efimalla ratkaisukonsulttina Dynamics 365 Supply Chain Managementin parissa. Erno on taustaltaan asiakaspuolen pääkäyttäjä, mistä juontuu Ernon vahva ymmärrys asiakkaan tarpeista projektien aikana. Erno huolehtii osaamisensa kehittämisestä ja seuraa aktiivisesti tuotteiden kehitystä voidakseen tarjota asiakkailleen aina parhaan ja ajantasaisimman ratkaisun.

taina

 

Taina Kärki
Senior Solution Consultant

Taina toimii Efimalla ratkaisukonsulttina Dynamics 365 Supply Chain Managementin parissa. Taina on taustaltaan tuotannon ja logistiikan konkari, jolla on takanaan lähes 30 vuoden työkokemus teollisuuden operatiivisista tehtävistä sekä tuotannon ja logistiikan kehittämisen konsultoinnista. Tietojärjestelmien kehittämisen Taina näkee liittyvän oleellisesti tuotannon ja logistiikan prosessien kehittämiseen, ja hän haluaa auttaa asiakkaita ymmärtämään näiden asioiden väliset yhteydet ja mahdollisuudet.

Eijan kuva

Eija Salko-Leppäniemi
Senior Technical Architect

Eija toimii Efimalla teknisenä arkkitehtina Dynamics 365:n parissa. Hän on mukana käyttöönottoprojekteissa ja jatkuvissa palveluissa ja huolehtii, että asiakkaan järjestelmät toimivat toivotulla tavalla. Ohjelmistoalalla Eija on ehtinyt vaikuttaa jo 20 vuotta, joiden aikana tutuksi ovat tulleet eri toimialojen asiakkaat sekä moninaiset työtehtävät aina koodauksesta, määrittelyyn ja suunnitteluun sekä ympäristöjen pystytykseen ja ylläpitoon. Teknisestä taustasta huolimatta Eijalle työn merkityksellisyys syntyy ihmisten auttamisesta: järjestelmien tavoitteena on tukea ja helpottaa ihmisten arkea.