Skip to content
15.11.22Toiminnanohjaus ERPDynamics 365

Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys! – Versio 10.0.30

Efiman Dynamics 365 -tuotevastaavat
15.11.2022 | Microsoftin pilvi-ERP, Dynamics 365, päivittyy useita kertoja vuodessa ja tarjoaa jokaisessa versiopäivityksessä kasapäin uusia parannuksia. Mitä löytyykään kääreistä tällä kertaa, kun Efiman Dynamics 365 -tuotevastaavat, Annukka, Taina, Erno, Heidi, Maria ja Eija, käyvät läpi lokakuisen versiopäivityksen sisältöä?

Siinä missä edellinen Dynamics 365 -versiopäivitys oli pullollaan uusia toiminnallisuuksia, versiopäivityksen 10.0.30 anti oli suppeampi – mutta muutamaan uuteen toiminnallisuuteen sekä pienempään parannukseen kannattaa tälläkin kertaa perehtyä! Tuttuun tapaan kokosimme ne luettavaksesi sovelluskohtaisesti – mutta ennen sovelluskohtaisiin muutoksiin sukeltamista, toivomme, että käytät tovin tutustuaksesi Microsoft Dynamics 365 -pilvialustan laatu- ja korjauspäivityksiin ja niiden jakelussa tapahtuneeseen uudistukseen.

Proaktiiviset laatu- ja korjauspäivitykset ovat täällä! – Mitä Dynamics 365 -asiakkaan tulisi ymmärtää aiheesta?

Microsoft julkaisee säännöllisesti Dynamics 365 -pilvipalvelun uusia versioita, jotka pitävät järjestelmän jatkuvasti kehittyvänä ja ikivihreänä. Vuonna 2022 uusia päivityksiä on kahdeksan – ensi vuonna uusia versioita on luvassa seitsemän, joista asiakkaan on otettava käyttöön vähintään kaksi, kuten aiemmin. Näihin versiopäivityksiin ja niiden sisältämiin lukuisiin uusiin toiminnallisuuksiin pureudumme Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys! -blogisarjassamme versiopäivitys kerrallaan.

Microsoft täydentää Dynamics 365 -versioitaan laatu- ja korjauspäivityksillä (Quality Update, QU-päivitys), jotka kulkevat myös hotfix-nimellä. Nämä QU-päivitykset eivät tuo tarjolle uusia ominaisuuksia, vaan niiden tarkoitus on tehdä korjauksia tai parannuksia olemassa oleviin toiminnallisuuksiin. Tähän saakka Microsoft on tuonut version QU-päivityksiä saataville päivitys kerrallaan, minä jälkeen ne on voitu ottaa osaksi asiakkaan versiopäivityssuunnitelmaa.

Nyt QU-päivitysten jakeluun on kuitenkin tehty Microsoftin toimesta muutos: varmistaakseen, että asiakkailla on paras ja toimivin versio käytössään, Microsoft on aloittanut proaktiivisen korjauspäivitysten jakelun. Tämä tarkoittaa sitä, että Microsoft voi asentaa QU-paketin asiakkaan Sandbox-ympäristöön automaattisesti. Tällä hetkellä QU-päivityksiä ei asenneta tuotantoympäristöihin, mutta saatuaan riittävästi onnistuneita ja hyviä kokemuksia Sandbox-päivityksistä, tulee Microsoft laajentamaan päivitykset koskemaan myös tuotantoympäristöjä.

Proaktiiviset korjauspäivitykset eivät koske alkuvaiheessa kaikkia Dynamics 365 -asiakkaita. Uudistuksen piiriin kuuluvat ne Dynamics 365 -asiakkaat, joilla:

  • on tällä hetkellä Sandbox-ympäristö versiossa 10.0.29 ja jonka sovellusversio on pienempi kuin 10.0.1326.70 (ajantasaisimman tiedon löydät Microsoftin dokumentaatiosta)
  • ja jotka ovat saaneet PQU-päivityksestä tiedotteen Microsoftilta. Tiedote on näkyvissä Microsoft 365 Admin center -portaalin Message center -osiossa. Microsoftin dokumentaation mukaan PQU-päivityksen tiedote saapuu 5 päivää ennen päivitystä.
Mikäli yrityksenne kuuluu uudistuksen piiriin, suosittelemme seuraamaan aktiivisesti Admin center -portaalia, jossa uudistuksista tiedotetaan. Jos aikataulullisesti on mahdollista, saattaa olla kannattavaa ajoittaa versiopäivitys siten, että mukaan saa riittävästi myös PQU-päivityksiä. Uudistusta ei kuitenkaan tarvitse ottaa haltuun yksin – asiansa osaava Dynamics 365 -kumppani tukee muutosmatkalla.Uutta Dynamics 365 Commerce -järjestelmässä

Kyllä, luit aivan oikein! Olemme tähän asti käyneet blogisarjassamme läpi koko Dynamics 365 -alustaa sekä Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management ja Dynamics 365 Project Operations -sovelluksia koskevia uusia toiminnallisuuksia – ja jatkossa luet myös Dynamics 365 Commercen uusista tuulista blogissamme!

Microsoft Dynamics 365 Commerce on Dynamics 365 -sovellusperheeseen kuuluva moderni ja monikanavainen kaupankäyntiratkaisu, jota me Efimalla kuvailemme kaupan digisydämeksi. Ratkaisu kokoaa yhteen sekä perinteiseen että moderniin kaupankäyntiin tarvittavat toiminnallisuudet yhdelle digitaaliselle alustalle. Samalla se yhdistää myös kaupalle elintärkeät tietovirrat toisiinsa – niin asiakkaista, myymälöistä, varastoista kuin verkosta. Yksi yhtenäinen ratkaisualusta mahdollistaa entistä yksilöidympien ja yhtenäisempien ostokokemuksien tuottamisen kanavasta riippumatta.

Meillä efimalaisilla on ollut ilo olla mukana Suomen ensimmäisissä Dynamics 365 Commerce -toimituksissa. Olemme päässeet kerryttämään arvokasta ymmärrystä kaupan alan liiketoimintatarpeista ja digimurroksesta sekä yhdistämään oppimamme vankkaan Dynamics 365 -järjestelmäosaamiseemme. Muun muassa Halonen ja Carlson luottivat meihin ja ottivat merkittävän harppauksen kohti monikanavaista, digitaalista asiakaskokemusta. Muiden Dynamics 365 -alustan sovellusten tavoin myös Dynamics 365 Commerce kehittyy jatkuvasti, ja haluamme pitää kaupan alan asiakkaamme ajan tasalla ratkaisualustan viimeisimmistä kehitysaskelista.

Pidemmittä puheitta, käymme seuraavaksi Dynamics 365 Commerce -järjestelmän uusien toiminnallisuuksien kimppuun lokakuisen versiopäivityksen 10.0.30 osalta!

Apua myyntipisteen sisäänkirjauksen ongelmatilanteisiin – Itsepalvelun diagnoosiominaisuuksien käyttöönotto myyntipisteen sisäänkirjauksessa

Tämän uuden ominaisuuden avulla myymälän esihenkilöt ja työntekijät voivat määrittää entistä nopeammin ja vaivattomammin kassan sisäänkirjauksen ongelmien syyt ja korjata ne.

Uusi toiminnallisuus koostuu kahdesta osiosta:

  • Ensinnäkin kassan sisäänkirjautumisessa esiintyviä virhesanomia on paranneltu niin, että virheen syy ja ongelman korjauskeino ovat tuotu aiempaa selvemmin esille.
  • Toisekseen Dynamics 365 Commercen Työntekijät-sivuille on otettu käyttöön uusi ominaisuus, Testisisäänkirjaus. Testisisäänkirjauksen avulla myymälän esihenkilöt, jotka ovat määrittäneet myyntipisteen laitteet, voivat simuloida myyntipisteen sisäänkirjautumista eri työntekijöillä. Testisisäänkirjautumisen avulla voidaan simuloida esimerkiksi sellaisia tilanteita, joissa sisäänkirjaus epäonnistuu ja arvioida virheilmoituksen ongelmat syyt ja tehdä tämän perusteella korjaavat toimenpiteet.

FOTestisisäänkirjauksen näkymä 

Joko olet tutustunut Store Commerce -kassasovellukseen?

Mikä Store Commerce?

Tämän vuoden huhtikuussa, versiopäivityksen 10.0.26 yhteydessä, Microsoft lanseerasi uuden Store Commerce -kassasovelluksen. Store Commerce yhdistää nykyiset Dynamics 365 Commerce -kassaratkaisut, MPOS (Modern point of sale) ja CPOS (Cloud point of sale), yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaikki olemassa olevat kassatoiminnot ja -ominaisuudet säilyvät ennallaan ja lisäksi Microsoft lupaa Store Commercen olevan suorituskyvyltään huomattavasti MPOS:ia nopeampi. Visuaalisesti Store Commerce ei eroa MPOS- tai CPOS-ratkaisuista.

Teknisesti ottaen Store Commerce on komentotulkkisovellus, joka käyttää Microsoft Edge WebView2 -ohjausta hyödyntämään CPOS-sovellusta. Vaikka CPOS voi toimia vain verkkoselaimessa, Store Commerce voi toimia myös natiivina Windows-sovelluksena kuten MPOS. Store Commerce mahdollistaa sovelluksen suoran integroinnin maksupäätteen, tulostimen, kassalaatikon ja muiden oheislaitteiden kanssa. Oheislaitteiden käyttöä varten ei siis enää tarvitse määrittää jaettua laiteasemaa (hardware station). Lisäksi Store Commerce tukee kassan offline-käyttöä.

Siirtymä Store Commerce -kassasovelluksen käyttöön: eteneminen ja suositukset

Store Commerce korvaa MPOS-sovelluksen tulevaisuudessa, ja Microsoftin suositus on, että uusissa kassatoimintoja koskevissa Dynamics 365 Commerce -käyttöönottoprojekteissa hyödynnetään joko Store Commerce -sovellusta tai CPOS:ia. MPOS tuki tulee Microsoftin mukaan loppumaan keväällä 2023 (versiopäivityksen 10.0.33 yhdessä) ja sovellus vanhenee lokakuussa 2023. Microsoftin aikataulun takia siirtymän valmistelu MPOS-kassoista Store Commerceen tulisi aloittaa mahdollisimman pian oman Dynamics 365 -kumppanin kanssa.

Store Commerce voidaan ottaa käyttöön kahdella eri tavalla:

1. In app -versio: Kaikki kassasovelluksen komponentit, kuten MPOS, otetaan käyttöön paikallisesti. Tällöin sekä offline-tila että paikallinen laiteasema ovat tuettuja.
2. Hybrid-versio: Store Commerce -sovelluksen sisältö tuotetaan CPOS:ista, jota hostataan CSU:ssa (Cloud Scale Unit). Tällöin paikallinen laiteasema on tuettu, mutta offline-tilaa ei tueta.

In app- ja Hybrid-versioille ei ole olemassa erillistä asennusohjelmaa, vaan käyttöönottovaihtoehto määräytyy asennuksen aikana valittavien parametrien mukaan. Store Commercen asennusohjelma tukee useita laajennuksia ja ISV-asennusohjelmia sekä on yhteensopiva Commerce Scale Unitin (CSU) uusien ja edellisen versioiden kanssa.

Uuden kassasovelluksen käyttöönottoa varten Dynamics 365 Commercen laitetietoihin on ilmestynyt uusi sovellustyyppi ’Store Commerce’, joka tulee valita, kun laitteella otetaan Store Commerce käyttöön.

Store Commerce -sovellus toimii Windows-laitteissa, ja sen voi ladata Microsoft Lifecycle Services (LCS) Shared Asset -kirjastosta. Lisäksi Store Commercen mobiilisovellus on ladattavissa Android ja iOS-laitteille Google Play -kaupasta tai Apple App Storesta. Mobiilisovellus perustuu Hybrid-versioon Store Commercesta.


Uutta Dynamics 365 Finance -järjestelmässä

Dynamics 365 Finance -järjestelmään tuotiin tässä versiopäivityksessä muutamia parannuksia, joista nimeämme kaksi hyödyllisintä.

Ensinnäkin Microsoft on tehnyt suorituskykyparannuksia vapaatekstilaskujen kirjausprosessille eräajolla. Paranneltu toiminnallisuus toimii tallentamalla lasketut kokonaissummat sen sijaan, että summat laskettaisiin uudestaan useaan kertaan kirjausprosessin aikana. Microsoft on kertonut tekevänsä vastaavia parannuksia myös muille dokumenteille tulevien versiopäivitysten yhteydessä.

Toinen parannus myyntireskontran puolella on Tunnetaan nimellä -kentän näyttäminen Kaikki asiakkaat -sivulla. Toiminnallisuus tuo asiakkaan kaikki kentät näkyviin Yleiset-välilehdellä ilman, että käyttäjän tarvitsee erikseen painaa Näytä enemmän kenttiä -valintaa. Kentät Tunnetaan nimellä ja Foneettinen nimi näkyvät nyt automaattisesti, ja nämä kentät voidaan lisätä myös asiakkaiden listanäkymään.

Yllä mainittujen parannusten lisäksi haluaisimme muistuttaa, että Microsoft ilmoitti kesäkuisen versiopäivityksen 10.0.27 yhteydessä Suomen arvonlisäveroilmoitusraportin korvaamisesta uusilla raporteilla, jotka löytyvät sähköisen raportoinnin (ER) Veroilmoitusmalli-ryhmän alta. Asiakkaiden täytyy siirtää uuteen malliin 1.3.2023 mennessä. Autamme uusien raporttimallien käyttöönotossa mielellämme! Voit lukea aiheesta tarkemmin aiemmasta blogikirjoituksestamme.


Uutta Dynamics 365 Supply Chain Management -järjestelmässä

Monitasoiset kiertotiet varastonhallinnan mobiilisovelluksessa

Monitasoiset kiertotiet ominaisuus laajentaa olemassa olevaa kiertoreitti-toiminnallisuutta varastonhallinnan mobiilisovelluksessa. Kiertoreittien avulla varastotyöntekijä voi siirtyä toiseen työnkulkuun (noutamaan esimerkiksi työnkulkuun liittyviä tietoja) ja palata kohtaan, jossa oli ennen kiertoreitin käynnistystä.

Monitasoiset kiertoreitit mahdollistavat kiertoreittien ketjuttamisen useaksi peräkkäiseksi kiertoreitiksi. Versiopäivityksen myötä varastonhallinnan mobiilisovellukseen on mahdollista rakentaa kaksiportaisia kiertoreittejä, mutta asiakaskohtaisella muutoksella on mahdollista lisätä kiertoreittien määrää entisestään.


Uutta Dynamics 365 Project Operations -järjestelmässä

Versiopäivityksessä 10.0.30 ei julkaistu merkittäviä, Dynamics 365 Project Operations -järjestelmää koskevia uusia toiminnallisuuksia.

 


Uutta koko Dynamics 365 -alustassa

Versiopäivityksessä 10.0.30 ei julkaistu merkittäviä, koko Dynamics 365 -alustaa koskevia uusia toiminnallisuuksia.

 


Asiantuntijamme apunasi!

Jos jokin uusi ominaisuus herätti mielenkiintosi, kerromme mielellämme aiheesta lisää ja avaamme, mitä uusi toiminnallisuus voisi tarkoittaa juuri teidän liiketoiminnallenne. Uusien ominaisuuksien todellisen arvon ymmärtää nimittäin parhaiten vasta silloin, kun hyötyjä punnitaan asiakkaan omissa prosesseissa ja omassa liiketoimintaympäristössä.

Ota yhteyttä

Tutustu aiempiin blogisarjamme osiin täältä.Tutustu kirjoittajiin:

Annukka Hejazi_press

 

Annukka Hejazi
Senior Solution Consultant

Annukka on Efiman Dynamics 365 Commerce -konsultti, joka innostuu kaupan alan erikoispiirteiden ymmärtämisestä ja niiden sovittamisesta ERP-maailmaan. Annukka on työskennellyt Microsoft Dynamics AX ja Microsoft Dynamics 365 -järjestelmien parissa jo viidentoista vuoden ajan ja päässyt tutustumaan ratkaisuihin niin järjestelmän pääkäyttäjän roolissa asiakkaan puolella kuin myös ratkaisukonsulttina toimittajan leivissä. Ennen hurahtamistaan kaupan alan ja Dynamics 365 Commercen kiemuroihin pari vuotta sitten, Annukka toimi pitkään toimitusketjun hallinnan ratkaisukonsulttina.

_M9A9442_300dpi_press

Maria Chikitkina
Senior Solution Architect

Maria tuntee Dynamics 365 Finance ja Dynamics 365 Project Operations -sovellukset kuin omat taskunsa ja jakaa osaamistaan mielellään Efiman asiakkaille. Maria aloitti uransa Dynamics-konsulttina vuonna 2010 ja on sittemmin osallistunut useisiin Dynamics-projekteihin erilaisilla toimialoilla. Maria uskoo, että asiakkaita auttamalla Efima voi tehdä maailmasta paremman paikan.

Heidi_Verho_300dpi_press

 

Heidi Verho
Solution Architect

Heidi on Efiman Microsoft Dynamics 365 Finance -arkkitehti, jolla on laaja kokemus taloushallinnon ja toimitusketjun käytännön tehtävistä ja liiketoimintaprosessien kehittämisestä. Microsoft Dynamics -tuoteperheen parissa hän on työskennellyt vuodesta 2008 alkaen sekä konsulttina partnereiden että pääkäyttäjänä asiakkaan puolella. Heidin vahvuuksia konsulttina ovat toimiva yhteistyö asiakkaan kanssa, liiketoimintamallien ja -prosessien ymmärrys ja näitä tukevien järjestelmien tuntemus.

Erno Leppänen_profiilikuva

 

Erno Leppänen
Solution Consultant

Erno Leppänen toimii Efimalla ratkaisukonsulttina Dynamics 365 Supply Chain Managementin parissa. Erno on taustaltaan asiakaspuolen pääkäyttäjä, mistä juontuu Ernon vahva ymmärrys asiakkaan tarpeista projektien aikana. Erno huolehtii osaamisensa kehittämisestä ja seuraa aktiivisesti tuotteiden kehitystä voidakseen tarjota asiakkailleen aina parhaan ja ajantasaisimman ratkaisun.

taina

 

Taina Kärki
Senior Solution Consultant

Taina toimii Efimalla ratkaisukonsulttina Dynamics 365 Supply Chain Managementin parissa. Taina on taustaltaan tuotannon ja logistiikan konkari, jolla on takanaan lähes 30 vuoden työkokemus teollisuuden operatiivisista tehtävistä sekä tuotannon ja logistiikan kehittämisen konsultoinnista. Tietojärjestelmien kehittämisen Taina näkee liittyvän oleellisesti tuotannon ja logistiikan prosessien kehittämiseen, ja hän haluaa auttaa asiakkaita ymmärtämään näiden asioiden väliset yhteydet ja mahdollisuudet.

Eijan kuva

Eija Salko-Leppäniemi
Senior Technical Architect

Eija toimii Efimalla teknisenä arkkitehtina Dynamics 365:n parissa. Hän on mukana käyttöönottoprojekteissa ja jatkuvissa palveluissa ja huolehtii, että asiakkaan järjestelmät toimivat toivotulla tavalla. Ohjelmistoalalla Eija on ehtinyt vaikuttaa jo 20 vuotta, joiden aikana tutuksi ovat tulleet eri toimialojen asiakkaat sekä moninaiset työtehtävät aina koodauksesta, määrittelyyn ja suunnitteluun sekä ympäristöjen pystytykseen ja ylläpitoon. Teknisestä taustasta huolimatta Eijalle työn merkityksellisyys syntyy ihmisten auttamisesta: järjestelmien tavoitteena on tukea ja helpottaa ihmisten arkea.