Skip to content
14.10.22Toiminnanohjaus ERPDynamics 365

Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys! – Versio 10.0.29

Efiman Dynamics 365 -tuotevastaavat
14.10.2022 | Microsoftin pilvi-ERP, Dynamics 365, päivittyy kahdeksan kertaa vuodessa ja tarjoaa jokaisessa versiopäivityksessä kasapäin uusia parannuksia. Mitä löytyykään kääreistä tällä kertaa, kun Efiman Dynamics 365 -tuotevastaavat, Taina, Erno, Heidi, Maria ja Eija, käyvät läpi syyskuisen versiopäivityksen sisältöä?

Unboxasimme tuttuun tapaan Microsoftin liiketoiminta-alustan, Dynamics 365:n, versiopäivityksen ja poimimme luettavaksesi sen kiinnostavimmat uudet ominaisuudet ja parannukset. Syyskuisesta versiopäivityksestä paljastuikin monta hyödyllistä ja odotettua uutta toiminnallisuutta, joihin pääset tutustumaan sovelluskohtaisesti alla olevia linkkejä klikkaamalla tai skrollaamassa blogia alas:

Uusiin ominaisuuksiin tutustumisen ohella on Dynamics 365 -asiakkaan jatkossa syytä seurata myös aiemmin julkaistujen ominaisuuksien statuspäivityksiä. Sen lisäksi, että kussakin versiopäivityksessä julkaistaan täysin uusia toiminnallisuuksia, jotka asiakas voi halutessaan ottaa käyttöön (ominaisuuden status: released, optional)​, versiopäivityksien yhteydessä myös aiemmin julkaistujen ominaisuuksien statukset voivat muuttua valinnaisesta automaattisesti päälle tulevaksi.

Mitä tämä tarkoittaa Dynamics 365 -asiakkaan näkökulmasta? Käytännössä ominaisuus, jonka aiemmin saattoi ottaa valinnaisena käyttöön, tuleekin automaattisesti versiopäivityksen yhteydessä kaikkien Dynamics 365 -asiakkaiden käyttöön. Osa näistä toiminnallisuuksista tulee käyttöön pakotettuna kaikille Dynamics 365 -asiakkaille (ominaisuuden status: mandatory), eikä niitä silloin voi enää poistaa käytöstä. Osan toiminnallisuuksista asiakas voi taas halutessaan ottaa pois käytöstä (ominaisuuden status: on by default). Vaikka automaattisesti käyttöön tulleen toiminnallisuuden voisikin vielä poistaa käytöstä, on tärkeää ymmärtää, että aikanaan tästäkin ominaisuudesta tulee pakollinen jonkin myöhemmän versiopäivityksen yhteydessä.

Entä mistä näitä ominaisuuksien statuspäivityksiä voi seurata? Microsoft julkaisee versiopäivitysten yhteydessä nykyään uusien toiminnallisuuksien ja parannusten lisäksi listauksen myös ominaisuuksista, jotka on julkaistu järjestelmään jo aikaisemmin, mutta jotka ovat tästä versiosta eteenpäin automaattisesti käytössä. Listauksessa olevat toiminnallisuudet ovat siis oletusarvoisesti päällä kaikilla Dynamics 365 -käyttäjillä – joko Mandatory tai On by default -statuksella.

Automaattisesti päälle tulevien toiminnallisuuksien vaikutukset keskeisimpiin liiketoimintaprosesseihin tuleekin jatkossa varmistaa entistä huolellisemmalla testauksella versiopäivitysten yhteydessä. Listaukset versiossa 10.0.29 automaattisesti päälle tulleista ominaisuksista löydät Microsoftin sivuilta (saatavilla englanniksi):Uutta koko Dynamics 365 -alustassa

Erätöiden priorisointi

Esittelimme aiemmin blogisarjassamme versiopäivityksen 10.0.25 yhteydessä julkaistun uuden ominaisuuden, Erätöiden priorisoinnin. Versiopäivityksen 10.0.29 myötä kyseinen ominaisuus tulee kaikille oletusarvoisesti käyttöön. Jos kuulet erätöiden priorisoinnista nyt vasta ensimmäistä kertaa, kannattaa käydä lukemassa aiempi kuvauksemme uuden ominaisuudesta ja sen hyödyistä.

Suosittelemme, että viimeistään nyt kaikkien kannattaa tarkistaa erätyöt, niiden ryhmittely ja priorisointi, sillä näiden määrittely eräajoryhmille dedikoitujen batch aos -palvelimien sijaan mahdollistaa Microsoftin huoltokatkojen vaikutuksen minimoinnin. Microsoft tekee huoltotoimet kerrallaan yhdelle eräajopalvelimelle, ja jos ajo voi hyödyntää muitakin AOS-palvelimia, ei yhden AOSin poissaolo haittaa eräajon suoritukseen lähtöä.

Käyttäjäpohjaiset API-rajat

Dynamics 365 Finance and Operations -järjestelmä (D365FO) throttlaa – eli kansankielisemmin rajoittaa – sisään tulevia kutsuja suojatakseen järjestelmän toiminnan ja suorituskyvyn villiintyneiltä tai haitallisilta kutsuilta. D365FO-järjestelmään kutsuja tekevien sovellusten, kuten integraatioiden, tulee huomioida mahdollisuus, että D365 vastaa kutsuun "429", mikä käytännössä tarkoittaa "olen nyt kiireinen, mutta yritä myöhemmin uudelleen."

Jo aiemmin rajapintakutsuja (API calls) on seurattu resurssikohtaisesti (resource based, käytännössä application registration id -kohtaisesti). Uusi ominaisuus tuo rinnalle käyttäjäpohjaisen seurannan.

Jos käytössänne on paljon integraatioita, jotka ovat alttiita throttlaukselle, kannattaa harkita useamman app id:n tai käyttäjätunnuksen käyttöä, jotta throttlausrajat jakaantuvat useammalle taholle eivätkä jää yksittäisen käyttäjän tai resurssin taakse.

Dataentiteettilistan päivitys

Versiopäivityksen 10.0.29 myötä dataentiteettilistan päivitystä on nyt muokattu siten, että se ajetaan aina eräajona. Tämä mahdollistaa muun muassa sen, että jälkikäteen voidaan tarkistaa, että lista on päivitetty ja milloin päivitys on tehty. Vaikka kyseessä on pieni muutos, se kuitenkin helpottaa teknistä työtä päivitysten yhteydessä.


Uutta Dynamics 365 Finance -järjestelmässä

Pieniä, mutta hyödyllisiä uudistuksia Kirjanpito-moduulissa ja käyttöomaisuudessa

Tässä versiopäivityksessä lisättiin muutama odotettu parannus Kirjanpito-moduuliin. Jatkossa pääkirjatositteen kuvausta on mahdollista muokata  jälkikäteen, jolloin tositteen tarkennus on mahdollista vielä kirjauksen jälkeen. Toiminnallisuus on käytössä vain Kirjanpitäjä- ja Taloushallintopäällikkö-rooleilla. Toinen kiinnostava ja asiakkaidemme odottama pieni muutos on se, että kirjauskansioiden listanäkymän oletusjärjestyksen suunnan voi jatkossa valita. Enää ei siis tarvitse aloittaa kääntämällä järjestystä, jos haluaa katsoa viimeisimmät kansiot! Järjestyksen suunta määritellään kirjanpidon parametreissa.

Kaksi muuta pientä, mutta hyödyllistä, muutosta ovat mahdollisuus muokata tilikauden nimeä kirjanpidon kalentereissa ja vaatimus tilikauden lopetuksen ajamisesta tilikausijärjestyksessä. Jälkimmäinen ominaisuus siis varmistaa, että tilikaudella on aina oikeat saldot ennen sen sulkemista, kun aiemmat kaudet on aina ajettu.

Lisäksi käyttöomaisuuskohteen nimen pituus on versiossa nostettu 150 merkkiin. Muutoksen myötä kohteiden nimeäminen on joustavampaa ja vastaa paremmin erilaisten organisaatioiden vaatimuksiin.

Uusi vaihtoehto korkolaskentaan: Avoin ja suljettu sisältäen maksuajanpidennyksen

Korkolaskennan uuden vaihtoehton myötä korko voidaan laskea vain erääntyneelle summalle laskusta, jos osa laskusta on maksettu maksuajanpidennykseksi määritellyn ajanjakson aikana. Aikaisemmin korko laskettiin koko laskulle, eikä maksuajanpidennyksen aikana osittain tehtyä maksua huomioitu. Uusi vaihtoehto löytyy Luotonvalvonnan parametreista Perintä-välilehdeltä Korko- ja maksut -osion Korkolaskelma-kohdasta.

Tilauslaskutus-moduulin uudet ominaisuudet 

Muutama versio sitten julkaistun Tilauslaskutus-moduulin kehitys jatkuu, ja toiminnallisuuksiin on taas tehty pieniä parannuksia. Kertalaskutuksessa asiakkaan hyvittäminen on tehty mahdolliseksi, kun laskutusaikataulu voidaan lopettaa sen sijaan, että tila muuttuu aktiivisesta päättyneeksi. Lisäksi kertalaskutettavilla tilauslaskutusriveillä on nyt mahdollista laskea yksikköhinta. Toiminnallisuus sisältää myös mahdollisuuden käyttää entiteettiä kertalaskutettavilla riveillä. Kolmas uudistus koskee arvonlisäveroryhmää. Jos toimitusasiakkaan tiedoissa on arvonlisäveroryhmä ja myyntitilaus luodaan laskutusaikataulun kautta, arvonlisäveroryhmä tulee nyt oletuksena perustuen toimitusosoitteeseen.


Uutta Dynamics 365 Supply Chain Management -järjestelmässä

Tilauksesta valmistukseen -tarjonnan automatisointi

Uusi ominaisuus, Tilauksesta valmistukseen -tarjonnan automatisointi, lisää useita parannuksia Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Managementiin:

 • Resurssin ja resurssiryhmän saatavilla olevaa kapasiteettia voidaan tarkastella Kapasiteetin kuormitus -sivulta, jonne on nyt lisätty Päivien määrä -kenttä. Kentän avulla voidaan rajoittaa näytettävien päivien määrää.
 • Viivetoleranssi (negatiiviset päivät) voidaan määrittää pääsuunnitelman, kattavuuden tai kattavuusryhmän tasolla.
 • Tuotteet voidaan pitää saatavilla viime hetken tilauksia varten, ja samalla voidaan optimoida olemassa olevan varaston käyttöä. Tämä on mahdollista käyttämällä viimeisintä mahdollista tarjontaa kysyntää varten sen sijaan, että käytettäisiin ensimmäistä mahdollista tarjontaa.
 • Merkintä on nyt mahdollista tehdä yhdellä tasolla, kun suunniteltuja tilauksia vahvistetaan. Vahvistaminen-valintaikkunan Päivitä merkintä -kentässä on seuraavat vaihtoehdot:
  • Yksitasoinen vakio – Merkintä tehdään vain päänimiketasolla eli sen tuoterakennekomponentteja ei merkitä.
  • Yksitasoinen laajennettu – Merkintä tehdään yhdellä tasolla, mutta tarvetilaukset merkitään niiden täyttämistilausten mukaan ja täyttämistilaukset merkitään aina riippumatta jäljellä olevasta määrästä.
 • Jokaisen myyntitilauksen täyttämiskäytäntöä voidaan ohjata erikseen. Asiakas voi määrittää halutessaan oletusasetukset.
 • Toimitusehdot ja toimitustavat voidaan määrittää Ostotilaus-riville otsikon lisäksi.
 • Konsernin sisäiset ostotilaukset päivitetään sisältämään myyntitilaukseen sisältyvien toimitustavan, toimitusehtojen ja ulkoisen nimikenumeron kentät. Tämä muutos varmistaa, että kysynnän yksityiskohtaiset tiedot siirretään toimittavalle yritykselle.

Aseta toimittaja pitoon ostotilausten osalta

Tämän uuden ominaisuuden avulla toimittaja voidaan asettaa pitoon ostotilausten osalta. Kun toimittaja on ostotilausten osalta pidossa, toimittajalle ei voida luoda uusia ostotilauksia, mutta näiden toimittajien avoimia laskuja tai maksuja voidaan edelleen jatkaa.

Tietokyselyt laajennetun varastonhallinnan käsipäätteellä

Työntekijät voivat nyt etsiä haluamiaan tietoja Warehouse Management -mobiilisovelluksen avulla ennalta määritellyillä tietojen kyselyprosesseilla. Toiminnallisuus on jo itsessään erittäin hyödyllinen, sillä sen avulla voidaan välttää usein tarvittavan tiedon hakeminen itse Dynamics 365 -järjestelmän syövereistä. Ominaisuudesta saadaan kuitenkin suurimmat hyödyt irti silloin, kun tietokyselyt yhdistetään käsipäätteen kiertoreitteihin.


Asiantuntijamme apunasi!

Jos jokin uusi ominaisuus herätti mielenkiintosi, kerromme mielellämme aiheesta lisää ja avaamme, mitä uusi toiminnallisuus voisi tarkoittaa juuri teidän liiketoiminnallenne. Uusien ominaisuuksien todellisen arvon ymmärtää nimittäin parhaiten vasta silloin, kun hyötyjä punnitaan asiakkaan omissa prosesseissa ja omassa liiketoimintaympäristössä.

Ota yhteyttä

Tutustu aiempiin blogisarjamme osiin täältä.Tutustu kirjoittajiin:

_M9A9442_300dpi_press

Maria Chikitkina
Senior Solution Architect

Maria tuntee Dynamics 365 Finance ja Dynamics 365 Project Operations -sovellukset kuin omat taskunsa ja jakaa osaamistaan mielellään Efiman asiakkaille. Maria aloitti uransa Dynamics-konsulttina vuonna 2010 ja on sittemmin osallistunut useisiin Dynamics-projekteihin erilaisilla toimialoilla. Maria uskoo, että asiakkaita auttamalla Efima voi tehdä maailmasta paremman paikan.

Heidi_Verho_300dpi_press

 

Heidi Verho
Solution Architect

Heidi on Efiman Microsoft Dynamics 365 Finance -arkkitehti, jolla on laaja kokemus taloushallinnon ja toimitusketjun käytännön tehtävistä ja liiketoimintaprosessien kehittämisestä. Microsoft Dynamics -tuoteperheen parissa hän on työskennellyt vuodesta 2008 alkaen sekä konsulttina partnereiden että pääkäyttäjänä asiakkaan puolella. Heidin vahvuuksia konsulttina ovat toimiva yhteistyö asiakkaan kanssa, liiketoimintamallien ja -prosessien ymmärrys ja näitä tukevien järjestelmien tuntemus.

Erno Leppänen_profiilikuva

 

Erno Leppänen
Solution Consultant

Erno Leppänen toimii Efimalla ratkaisukonsulttina Dynamics 365 Supply Chain Managementin parissa. Erno on taustaltaan asiakaspuolen pääkäyttäjä, mistä juontuu Ernon vahva ymmärrys asiakkaan tarpeista projektien aikana. Erno huolehtii osaamisensa kehittämisestä ja seuraa aktiivisesti tuotteiden kehitystä voidakseen tarjota asiakkailleen aina parhaan ja ajantasaisimman ratkaisun.

taina

 

Taina Kärki
Senior Solution Consultant

Taina toimii Efimalla ratkaisukonsulttina Dynamics 365 Supply Chain Managementin parissa. Taina on taustaltaan tuotannon ja logistiikan konkari, jolla on takanaan lähes 30 vuoden työkokemus teollisuuden operatiivisista tehtävistä sekä tuotannon ja logistiikan kehittämisen konsultoinnista. Tietojärjestelmien kehittämisen Taina näkee liittyvän oleellisesti tuotannon ja logistiikan prosessien kehittämiseen, ja hän haluaa auttaa asiakkaita ymmärtämään näiden asioiden väliset yhteydet ja mahdollisuudet.

Eijan kuva

Eija Salko-Leppäniemi
Senior Technical Architect

Eija toimii Efimalla teknisenä arkkitehtina Dynamics 365:n parissa. Hän on mukana käyttöönottoprojekteissa ja jatkuvissa palveluissa ja huolehtii, että asiakkaan järjestelmät toimivat toivotulla tavalla. Ohjelmistoalalla Eija on ehtinyt vaikuttaa jo 20 vuotta, joiden aikana tutuksi ovat tulleet eri toimialojen asiakkaat sekä moninaiset työtehtävät aina koodauksesta, määrittelyyn ja suunnitteluun sekä ympäristöjen pystytykseen ja ylläpitoon. Teknisestä taustasta huolimatta Eijalle työn merkityksellisyys syntyy ihmisten auttamisesta: järjestelmien tavoitteena on tukea ja helpottaa ihmisten arkea.