Skip to content
25.06.20DigisydänToiminnanohjaus ERPDynamics 365Power Platform

Microsoft Dynamics 365 – elävä pilviratkaisu

Hannemari Ukonaho
25.06.2020 | Elävä pilviratkaisu tuo asiakkaille uusia ominaisuuksia sekä käytettävyyden ja suorituskyvyn parannuksia jatkuvana virtana. Microsoft julkaisee vuosittain kahdeksan D365-versiota. Olemme Efiman tuotevastaavien kanssa koostaneet teille tärkeimmät nostot versioista 10.0.09 – 10.0.12 eri osa-alueilta.

Pienten ominaisuuspäivitysten rinnalla Microsoft on tuonut käyttöön kokonaan uusia toiminnallisuuksia, jotka hyödyntävät Microsoftin uusimpia teknologisia ratkaisuja, kuten koneoppimista sekä Power Platform -työkaluja ja -sovelluksia. Datan parempi hyödynnettävyys ja myös kontrollien ja tarkistusten monipuolistuminen ovat monessa uudessa ominaisuudessa esillä.

Uusien ominaisuuksien joukossa on muutamien odotettujen ja näkyvien muutoksien lisäksi iso joukko pieniä parannuksia. Monet näistä pienemmistä parannuksista saattavat olla asiakaskohtaisesti hyvinkin merkittäviä, mutta niiden arvo tulee usein esiin vasta asiakkaan kanssa yhdessä ideoidessa. Voit tutustua Dynamics asiantuntijoihimme aikaisemmassa blogikirjoituksessa. Käydään ensin läpi muutama näkyvämpi uudistus.

Dynamics 365 Finance – kassavirran ennustaminen

Korona-aika on pakottanut talousosastot keskittymään kassanhallintaan. Poikkeustilanteissa kassavirtojen ymmärtäminen, ennustaminen ja hallinta ovat talousosastojen prioriteettilistan kärjessä. Microsoft on osuvasti julkaissut Public Preview -tilassa olevan kassavirran ennusteratkaisun versiossa 10.0.12. Se hyödyntää D365 Finance -järjestelmän historiallisia ja ajantasaisia tietoja kassavirran ennustetta ja analyysia varten. Kyseessä on keinoälypohjainen ratkaisu, joka on rakennettu Microsoftin AI Builderin avulla. Näin käyttäjillä on mahdollisuus myös muokata ja laajentaa ominaisuutta ja tuoda mallien taustalle myös tietoja ulkopuolisista järjestelmistä.

Uusi ratkaisu ennustaa asiakkaiden ja toimittajien maksut, pankkitilien saldot, toimittaa lyhytaikaisen kassavirran ennusteen järjestelmissä olevien dokumenttien perusteella ja pitkäaikaisen ennusteen historiallisten tietojen perusteella. Visualisoidut raportit antavat käyttäjille mahdollisuuden seurata myös kassavirran ennusteen toteutumista ja tehdä tarvittavia parannuksia analyysin perusteella. Yhdessä uusien luotonhallinnan toiminnallisuuksien kanssa tämä ratkaisu parantaa merkittävästi perinnän prosesseja ja mahdollistaa proaktiivisemman otteen luotonhallintaan.

Dynamics 365 Supply Chain Management – asiakasportaali myyntitilauksille

Myös itsepalvelu on noussut usein esiin kevään aikana. Julkisuudessa on puhuttu yritysten palvelukanavien tukkeutumisista ja niistä seuranneista ongelmista. Microsoft julkaisee versiossa 10.0.12 asiakasportaalin, jonka kautta B2B-asiakkaat voivat hallinnoida ja seurata itse omia myyntitilauksiaan. Asiakasportaalissa on valmiina ominaisuudet myyntihistorian selailuun, asiakastietojen päivittämiseen ja myyntitilauksien luomiseen.

Asiakasportaali pohjautuu joustavaan Power Apps -portaaliin, joten saman portaalin sisälle on jatkossa mahdollista rakentaa hyvinkin tehokkaita asiakaskohtaisia prosesseja ja palveluita.

Power Platform – ERP-tietojen hyödyntäminen suoraan Power Platformilla

Kansalaiskehittämisen ja ketterät liiketoimintasovellukset mahdollistava Power Platform tukee vihdoin suoraan myös Dynamics 365 Financen ja Supply Chain Managementin sisällä olevia tietokokonaisuuksia. Näin D365 ERP -ratkaisut ovat nyt samalla viivalla muiden Dynamics-perheen tuotteiden kanssa. Uuden ominaisuuden avulla voidaan esimerkiksi luoda edellä kuvattuja asiakasportaaleja hyödyntäen myös talousjärjestelmän tietoja. Pian tuotantokäytössä oleva ominaisuus tukee täysiä luonti-, päivitys- ja poistotoiminnallisuuksia, joten monenlaiset itsepalveluratkaisut ja täsmäsovellukset tulevat mahdollisiksi.

Päivityksen avaamat mallipohjaiset Power Apps -sovellukset sopivat alustaksi monille jykevillekin käyttökohteille, jolloin ERP-järjestelmän laajentaminen erilaisilla mobiilitoiminnallisuuksilla on entistä helpompaa. Lisäksi ERP-dataa voidaan näyttää ja hyödyntää suoraan muissa Dynamics-perheen sovelluksissa, kuten Dynamics 365 Sales tai Dynamics 365 Marketing. Voit lukea lisää Power Platformista ja kansalaiskehittämisestä Ainon suosituista blogiteksteistä.

Dynamics 365 Project Operations

Suurempien päivitysten listalle on syytä nostaa myös Microsoftin uusi Dynamics-ratkaisu Project Operations, jonka on tarkoitus tulla saataville loppuvuodesta. Dynamics Project Operations yhdistää vihdoin Dynamics 365 Financen sisältä löytyneet projektikirjanpito-ominaisuudet moderneihin projektinhallintatyökaluihin aina myynnistä resursointiin ja projektikirjanpitoon asti. Tuotteen ollessa valmis tositoimiin Microsoft tulee tarjoamaan migraatiopolun nykyisien Dynamics 365 FO -projektitoiminnallisuuksien käyttäjille.

Olemme listanneet alle myös joukon pienempiä päivityksiä. Jos joku näistä kuulostaa heti omaan yritykseenne sopivalta, kannattaa olla yhteydessä ja sopia lyhyestä esittelystä.

Dynamics 365 Finance

  • Versiossa 10.0.12 toimittajien maksuprosessille lisättiin ominaisuus, joka mahdollistaa maksuehdotuksien luomisen automaattisesti asennetun aikataulun ja toimittajien ryhmittelyn mukaan. Se vähentää manuaalista työtä ja on hyvä lisäys kassavirran ennusteratkaisulle.

  • Microsoft on kehittänyt kirjanpidon ja projektimoduulin toiminnallisuutta ja tehokkuutta. Uusiin ominaisuuksiin sisältyy mm. parannuksia tapahtumien selvitysprosessille. Versiossa 10.0.10 Microsoft lisäsi erinomaisen ominaisuuden, jolla voi näyttää toimittajan ja asiakkaan numerot ja nimet tositetapahtumien listalla. Tiedot toimittajista voi saada päivityksen jälkeen myös projektitapahtumien listalle, mikäli tapahtuma on alkujaan ostotilauksesta syntynyt.

  • Versiossa 10.0.09 on saatu uusi Credit management -toiminto, joka mahdollistaa luottotietojen hallinnan. Dynamics 365 Finance -ratkaisulla voidaan pisteyttää riskitekijöitä ja arvioida asiakkaiden luottokelpoisuutta.

Dynamics 365 Supply Chain Management

Asiakas- ja toimittajatietojen jakaminen yritysten kesken laajenee tukemaan viitetietojen lisäksi myös itse asiakas- ja toimittajarekisteriä. Toiminto hyödyntää jo aiemmin käytössä ollutta yritysten välistä tietojen jakamista (Cross-company data sharing).

Tallennetut näkymät ja uusi ruudukonhallinta ovat yleisessä ennakkokäytössä 10.0.9 versiosta lähtien. Tallennettujen näkymien (Saved views) avulla käyttäjä voi tallentaa ja hallita personoituja näkymiä sekä julkaista niitä muille käyttäjille. Järjestelmän ja personointien ylläpitäjät voivat hallita ja julkaista tallennettuja näkymiä sekä myös estää tallennettujen näkymien käyttämisen halutuissa paikoissa.

ruudukko1

Uusi ruudukonhallinta (New grid control) tuo mukanaan toivottuja ominaisuuksia listaussivujen tietojen ryhmittelyyn, summalaskentaan ja suorituskykyyn. Käyttäjä voi ryhmitellä listauksen tietoja halutun kentän perusteella ja laskea ryhmän rivien ja kaikkien rivien summia. Numeeriset kentät tukevat nyt myös laskentakaavoja.

ruudukko2

Tuotannonhallintaan (Production control) tulee versioissa 10.0.9-11 useita uusia tietokokonaisuuksia (data entities) niin kirjauskansioihin kuin tapahtumadataan liittyen. Näiden tietokokonaisuuksien avulla voit tuoda perustietoja- ja tapahtumia ERP-järjestelmään sekä viedä tietoja esimerkiksi raportointia ja analyyseja varten.

IoT intelligence tuo kytkennän asioiden internetin ja ERP-järjestelmän välille. IoT intelligence Core Insights tukee ilmoituspalveluita ja toimintoja viivästyneiden tuotantotilausten hallintaan, tuotantolaitteiden hajoamisiin ja laatupoikkeamiin D365 Supply Chain Managementin käyttöliittymässä. Se tarjoaa mahdollisuuden määrittää tilausviiveille, hajoamisille ja laatuominaisuuksille mittarit ja raja-arvot. Käyttäjä voi myös tarkastella ongelmien aiheuttamia vaikutuksia tai luoda huoltopyyntöjä.

Varastonhallintasovelluksen asetukset on mahdollista tuoda käyttäjille keskitetysti tai luomalla QR-koodi asetusten tallentamiseen. Ominaisuus tulee mahdolliseksi versiossa 10.0.12. Mobiilisovelluksen ylläpito ja käyttöönotto helpottuvat, kun yhteysasetukset voidaan tuoda keskitetysti sen sijaan, että asetukset tallennettaisiin käyttäjän toimesta jokaiselle laitteelle. Yhteysasetukset voidaan tuoda tiedostosta mobiililaitteelle tai lukemalla QR-koodi. Kumpaa tahansa tapaa käytetään, on ensin luotava asetustiedosto. Asennustiedosto voidaan ladata mobiililaitteelle tiedostoksi tai siitä voidaan luoda QR-koodi skannausta varten.

Siirtotilauksen toimitetun rekisterikilven käytön estäminen muissa kuin vastaanottavassa varastossa (Warehouse management) tulee mahdolliseksi versiossa 10.0.11. Varastonhallinnan asetuksissa voidaan estää siirtotilauksella lähetetyn rekisterikilven käyttö muissa kuin vastaanottavassa varastossa. Toiminto on hyödyllinen, kun siirtovarasto ei ole rekisterikilpiohjattu. Tuotteiden lähetyksen yhteydessä nimikkeet siirtyvät siirtovarastoon ja järjestelmä purkaa rekisterikilven. Uudella asetuksella ei saman tunnuksista rekisterikilpeä voida ottaa käyttöön kuljetuksen aikana.

Vastaanoton rekisteröinti mihin tahansa sijaintiin (Warehouse management) tulee mahdolliseksi versiossa 10.0.12. Aikaisemmin vastaanoton rekisteröinti on voitu tehdä ainoastaan varaston asetuksissa asetettavaan oletussijaintiin. Toimintoa varten on tarve parametroida uusi mobiilivalikko, jolla kerrotaan sijainti, johon tuotteet rekisteröidään vastaanotetuksi.

Laadunhallinnan laatutilausten käsittelyn toimintoja voi käyttää versiosta 10.0.10 lähtien myös kehittyneen varastonhallinnan prosesseissa. Toiminnallisuus laajentaa olemassa olevaa laatutilauksien ominaisuutta mahdollistaen työtilauksen luonnin mobiililaitteen avulla. Luotavalla työllä ohjataan tiettyjen nimikkeiden siirtäminen laaduntarkastukseen ja sieltä takaisin varastoon mobiililaitteella.