Euroopan mittavin Dynamics 365 -toteutus tukee kansainvälistä kasvua

Case Lumon

Lumon
Efimassa näkyi eräänlainen yrittäjähenki ja nälkä onnistua suuren projektin edessä.

Jussi Kinnunen, toimitusjohtaja, Lumon Group

Parvekelaseistaan tunnettu Lumon on yli 40-vuotisen historiansa aikana kasvanut pienestä pohjois-karjalalaisesta perheyrityksestä globaaliksi parveke- ja terassijulkisivujen johtavaksi brändiksi. Jo ensimmäisistä parvekelaseista lähtien yritys on ollut alansa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Lumonin innovaatioiden ansiosta jo yli miljoona asiakasta ympäri maailman on päässyt nauttimaan paremmista kodeista.

Kansainvälistymisen keskellä Lumonin vuodesta 2005 asti käytössä ollut toiminnanohjausjärjestelmä oli vanhenemassa käsiin ja muodostumassa esteeksi liiketoiminnan kasvulle. Perusteellisen pohdinnan jälkeen yritys päätti olla edelläkävijä myös toiminnanohjauksen saralla ja valitsi modernin, pilvipohjaisen Dynamics 365 -ratkaisun digisydämekseen. Kumppaniksi järjestelmäprojektiin valikoitui Efima, josta huokui vahva halu saavuttaa yhteiset ja kunnianhimoiset tavoitteet.

Tietoinen riski, tiedostettu mahdollisuus

Toimitusjohtaja Jussi Kinnunen kertoo Lumonin suhtautuneen järjestelmähankkeeseen sen vaatimalla vakavuudella, sillä kyseessä oli koko yrityksen toiminnan kannalta äärimmäisen kriittinen kokonaisratkaisu. ”Meillä oli käytännössä kymmenen erilaista erppiä talon sisällä, kun järjestelmään oli tehty maakohtaisia ja muita räätälöintejä”, Kinnunen kertoo. Halu yhdistää yrityksen järjestelmät ja prosessit yhdeksi, Lumonin tavaksi toimia, oli yksi teknologian valintaan vaikuttaneista tekijöistä. ”Kyseessä ei tosiaan ollut mikään perinteinen järjestelmänvaihto”, hän jatkaa.

Eri vaihtoehtojen huolellisen vertailun jälkeen Lumonilla tunnistettiin Microsoftin Dynamics 365 (D365) tarkoituksenmukaisimmaksi valinnaksi. ”Päätimme lähteä suoraan moderniin D365:een, sillä näimme, että tulevaisuus oli menossa siihen suuntaan”, Kinnunen avaa päätöksen taustaa. ERP-markkinassa varsin tuoreen pilviratkaisun valinta oli yritykselle myös tietoinen riski: ”Riskinä oli se, että vastaavia toteutuksia ei D365:llä ollut juurikaan tehty. Toimisimme samalla myös eräänlaisena pilottiprojektina tuotteelle”, Kinnunen toteaa.

Kumppanin valinnassa tehtiin myös huolellista työtä

Projektin kriittisyyden vuoksi oikean kumppanin valintaan haluttiin Lumonilla kiinnittää myös tarpeeksi huomiota. ”Päädyimme Efimaan, sillä heissä näkyi tietynlainen yrittäjähenki ja nälkä onnistua. Kyseessä oli molemmin puolin tärkeä projekti ja mahdollinen riski”, kertoo Kinnunen. Lumonilla koettiin, että Efiman yrittäjähenkisyys toi tekemiseen tarvittavaa ketteryyttä ja heittäytymistä vastaan tulleiden ongelmien ratkaisuun. ”Kouvolan tuotantolaitoksen käyttöönotto oli kriittinen vaihe, jonka aikana töitä tehtiin välillä myös iltaisin ja viikonloppuisin, jotta projekti saatiin maaliin”, Kinnunen muistelee.

Myöskään Lumonin oma panostus projektiin ei ollut vähäinen. ”Alusta lähtien ajatuksena oli, että pahin virhe olisi resursoida liian vähän. Siksi projektiin myös resursoitiin niin paljon omaa väkeä kuin vain oli mahdollista”, Kinnunen toteaa. Yrityksen oma panostus oli kieltämättä myös yksi syy projektin onnistumiseen. ”Tämä hanke vaati todella monelta paljon voimavaroja, mutta näiden kautta myös onnistuttiin”, jatkaa Kinnunen.

Onnistumisen hedelmistä on päästy jo nauttimaan

Sen sijaan, että Lumonilla olisi lähdetty vain paikkaamaan vanhenevaa järjestelmää, päätti yritys käyttää mahdollisuutensa myös paperittomuuden ja automaation lisäämiseen sekä prosessien kehittämiseen. Ja suuri panostus kannatti: nykyisin yrityksen koko tuotantoprosessi alkaen myyjän kirjaamasta tuotetilauksesta läpi tuotannon aina toimitukseen ja sen jälkeisiin mahdollisiin toimenpiteisiin asti rullaa sähköisesti Lumonilla Maintori-nimellä tunnetun Dynamics 365 -ratkaisun läpi. Yhtä mittavaa ja saumattomasti toimivaa D365-toteutusta ei tätä ennen ollut Euroopassa nähty.

Projektin myötä yritys on myös saanut tavoitteidensa mukaisesti yhtenäistettyä prosessejaan läpi organisaation. ”Nyt on olemassa yksi, yhteinen Lumonin toimintatapa”, Kinnunen kertoo ylpeänä. Eikä kehitys ole loppunut käyttöönoton jälkeen, vaan uusi ja jatkuvasti kehittyvä järjestelmä tarjoaa paljon potentiaalia, jota kansainvälistyvä yritys pyrkii tulevaisuudessa hyödyntämään parhaansa mukaan. ”ERP- ja tuotantoinvestoinnit toimivat pohjana kansainväliselle kasvulle ja kannattavuudelle”, kuvaa Kinnunen yrityksen tulevaisuutta.

Kaikkein tärkeimmäksi asiaksi Kinnunen nostaa asiakkaiden tyytyväisyyden, johon koko yrityksen toiminta hänen mukaansa tähtää. Suuresta kehityshankkeesta huolimatta yrityksen asiakastyytyväisyys parani projektin aikana: uusi järjestelmä mahdollistaa entistä paremman läpinäkyvyyden tuotantoon, joka näkyy asiakkaalle muun muassa nopeampina, kustannustehokkaampina ja täsmällisempinä toimituksina. ”Asiakkaan näkökulmasta olemme pystyneet jopa entistä parempaan työhön. Yhteinen ’pelikirja’ auttaa asiakkaan tarpeisiin vastaamisessa, ja ihmiset ovat alkaneet ajatella entistä asiakaskeskeisemmin”, Kinnunen lopettaa.

Efiman palvelut
 • Dynamics 365 yrityksen digisydämenä – ERP-ratkaisu, joka kattaa koko yrityksen toiminnan
  • Toiminnan- ja tuotannonohjaus
  • Varastonhallinta ja logistiikka
  • Myynti ja asiakaspalvelu
  • Taloushallinto ja raportointi
 • Efima Layer for D365 – Efiman oma laajennuskokonaisuus Dynamics 365:een
Hyödyt
 • Moderni, jatkuvasti kehittyvä järjestelmä yrityksen toiminnanohjaukseen
 • Yhtenäiset ja pitkälle automatisoidut prosessit läpi organisaation
 • Tuotannon seurattavuus ja läpinäkyvyys läpi tuotanto- ja toimitusketjun
 • Parempi asiakastyytyväisyys

Lumon

Lumon on parvekejulkisivu- ja terassituotteiden myyntiin, valmistukseen ja asennukseen keskittynyt kansainvälinen konserni. Autamme asiakkaitamme tekemään parempia koteja. Markkinat ja asiakkaiden vaatimukset ovat kasvaneet vuosikymmenten saatossa. Perheyritys Lumon on pystynyt edelläkävijänä vastaamaan haasteeseen ja kehittänyt haluttuja, tyylikkäitä, helppokäyttöisiä ja pitkäikäisiä tuotteita yhä laajeneville markkina-alueille. Tänään Lumon on kansainvälisesti tunnettu yritys ja haluttu merkki, johon asiakkaat ovat oppineet luottamaan. Lumonin tuotevalikoima on laajentunut parvekelaseista lasiterasseihin, tilanjakajiin ja erilaisiin parvekejulkisivuratkaisuihin. Lasi- ja alumiinirakenteisiin keskittynyt Lumon on merkittävä yritys Euroopan ja Pohjois-Amerikan parveke- ja terassimarkkinoilla. Tytäryhtiöitä on Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Espanjassa, Saksassa, Sveitsissä ja Kanadassa.
lumon.com

Tokmanni

Tokmanni →

Suomen suurin halpakauppaketju, Tokmanni, tunnetaan monipuolisesta tuotetarjonnastaan ja aina edullisista hinnoistaan. Tokmanni palvelee asiakkaitaan noin 200 myymälässä ympäri Suomen, ja uusia myymälöitä avataan jatkuvasti lisää. Tokmannin ketjunohjauspäällikkö, Timo Koskelin, ja tietohallintopäällikkö, Toni Eriksson, ottavat meidät vastaan Tokmannin Mäntsälän myymälän edustalla. Rakennusta koristavat isoin kirjaimin myymälän aukioloajat – joihin myös vierailumme syy liittyy.

Mehiläinen

Mehiläinen →

Hiljattain 111-vuotisjuhlaansa viettäneen Mehiläisen lähivuodet ovat olleet täynnä kasvua ja kehitystä. Yhtiö on tehnyt vuosittain kymmeniä yrityskauppoja ja laajentunut valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnannäyttäjäksi ja yhdeksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista. Yrityskauppojen ja fuusioiden haltuunotot ovat työllistäneet Mehiläisen taloushallintoa, ja vuonna 2018 yhtiö päätti kehittää taloushallintonsa tehtäväkenttää ulkoistamalla ostoreskontransa Efimalle.

Fleet Innovation

Fleet Innovation →

Yksilöllisiä yritysautoilun palvelukokonaisuuksia tarjoavan Fleet Innovationin liiketoiminta on kasvanut huimaa vauhtia. Kasvun tueksi yrityksessä on automatisoitu useita prosesseja ja työtehtäviä, jotta henkilöstö voisi keskittyä oleelliseen – palvelemaan yrityksen asiakaskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi automaation keinoista on ohjelmistorobotiikka, jonka kehittämiseen Fleet Innovation löysi Efimasta oikean kumppanin.

Caruna

Caruna →

Kun sähkönsiirtoyhtiö Caruna perustettiin vuonna 2014, joutui se aloittamaan toimintansa puhtaalta pöydältä. Niin yhtiön prosesseja ja toimintatapoja kuin liiketoiminnan pyörittämiseen käytettäviä tietojärjestelmiä pohdittiin tarkkaan ja harkiten. Tilanne nähtiin erityisesti mahdollisuutena rakentaa organisaatio, jonka toiminta on mietitty viimeistä yksityiskohtaa myöten yhtiön tarpeiden mukaisesti.

Lumon

Lumon →

Parvekelaseistaan tunnettu Lumon on yli 40-vuotisen historiansa aikana kasvanut pienestä pohjois-karjalalaisesta perheyrityksestä globaaliksi parveke- ja terassijulkisivujen johtavaksi brändiksi. Jo ensimmäisistä parvekelaseista lähtien yritys on ollut alansa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Lumonin innovaatioiden ansiosta jo yli miljoona asiakasta ympäri maailman on päässyt nauttimaan paremmista kodeista.

Versowood

Versowood →

Kotimainen perheyritys ja Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja, Versowood Oy, oli suuren valinnan edessä. Pitkään palvellut talousjärjestelmä oli vanhenemassa, eikä enää vastannut vahvasti kasvaneen yrityksen liiketoiminnan ja raportoinnin tarpeisiin. Uuden järjestelmän käyttöönotto nähtiin myös mahdollisuutena kehittää toimintaa, ja huolellisen kartoituksen jälkeen Versowood valitsi Efiman toimittaman Dynamics 365 -ratkaisun.

Sarastia

Sarastia →

Toukokuussa 2019 kaksi kunta-alan konkaria, KuntaPro ja Taitoa, yhdistyivät. Uusi yhtiö sai nimen Sarastia, ja tämän palvelukeskuksen tavoitteeksi asetettiin kuntien tehokkaan toiminnan ja digitalisaation mahdollistaminen. Tavoitteen keskiössä on Sarastia365, kuntien kokonaisvaltainen ja modernisti pilvestä toimitettava, Microsoftin Dynamics 365:een pohjautuva järjestelmäratkaisu. Ratkaisun kehittämisen tueksi tarvittiin apua, ja kilpailutuksen kautta Sarastia löysi Efimasta itselleen osaavan kumppanin taloushallinnon kokonaisuuteen.

Senaatti

Senaatti →

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani, jolla on hallittavanaan 9000 kiinteistöä kautta maan. Senaatin tavoitteena on tuottaa asiakkaille yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkoston kanssa työympäristöjä, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat. Visiona on, että Suomen valtio on uuden ajan työympäristöjen ja työnteon tapojen edelläkävijä. Senaatti pyrkii hyödyntämään digitalisaatiota työnteon tapojen uudistamisessa.

Kymppivoima

Kymppivoima →

Sähköntuotannon omistus- ja palveluorganisaatio Kymppivoima valitsi kilpailutuksen kautta Efiman taloushallintonsa ulkoistuskumppaniksi. Kumppanuus on tuonut mukanaan mm. tehoa taloushallinnon prosesseihin, sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä että kustannussäästöjä. Kymppivoimalaiset ovat tyytyväisiä siihen, miten Efima on vastannut haasteeseen.

Senaatti

Senaatti →

Senaatti-kiinteistöt on perinteikäs julkisten tilojen hallinnoija, jonka toiminta ulottuu yli 200 vuoden päähän. Senaatti-kiinteistöt hankki muuttuvan toimintansa tueksi uuden taloushallinnon ERP-järjestelmän. Efimasta saatiin projektiin osaava kumppani, joka uskalsi myös haastaa totuttua.

Cabonline

Cabonline →

Taksialan konserni Cabonline etsi ratkaisua ongelmaansa: ostettujen yritysten ja palvelusopimuksella toimivien kumppanuusyritysten eri kirjanpitojärjestelmät ja tavat toimia johtivat joka kuun vaihteessa hankalaan tilanteeseen, jossa konserniraportointi oli aivan liian hidasta. Apua on saatu yhteistyöstä Efiman kanssa. Microsoftin Power BI ja Azuren tietovarasto tuottavat nyt reaaliaikaista näkymää liiketoimintaan, ja raportoinnin kehittäminen jatkuu iteroiden.

Kotkamills

Kotkamills →

Kotkamillsin ihmiset ovat ylpeitä ketteryydestään. Yritys on viime vuosina pyöräyttänyt isoja muutosprojekteja, joissa markkinan muutos on käännetty mahdollisuudeksi. Niistä merkittävin on ollut uuden pakkauskartonkikoneen käyttöönotto. Efima on ollut matkassa mukana toimittamalla Microsoft Dynamics AX -järjestelmän materiaalinhallinnan, kunnossapidon ja taloushallinnon tarpeisiin.

Borenius

Borenius →

Arvot ohjaavat toimintaa Boreniuksella, jolla on pitkät perinteet suomalaisyritysten asianajotoimistona. Talousjohtaja Anne-Mari Patteri ja kehitysjohtaja Niko Jakobsson kertovat, kuinka he peilaavat yrityksensä arvoja yhteistyökumppaneiden tapaan toimia. Kokemus on osoittanut, että kumppanuus toimii, kun arvomaailmat ovat yhteiset. ”Efima noudattaa myös meidän arvojamme”, he kertovat.

Leijona Catering

Leijona Catering →

Leijona Cateringissä tiedetään, että hyvä raportointi on ajantasaista ja visuaalista ja kaikkien jokapäiväisessä käytössä. Tällaista raportointia lähdettiin toteuttamaan Efiman kanssa yhteisprojektissa. Työkaluna on Efiman pilvipalveluna toimittama QlikView.

Isku

Isku →

Isku etsi taloushallinnon kehittämiseen uudenlaisia, luovia tapoja toimia. Prosesseja haluttiin ulkoistaa mutta samalla kehittää niitä niin, että organisointia voidaan myöhemmin muuttaa tarkoituksenmukaisesti. Efimasta tähän saatiin osaava kumppani, jonka kanssa ajatukset kulkivat alusta lähtien samaan suuntaan.

Veolia Transport

Veolia Transport →

Veolia Transport on johtava joukkoliikennepalvelujen tuottaja Suomessa. Efiman palveluasiakkaana Veolia on ottanut käyttöön uuden taloushallinnon järjestelmän. Tavoitteena oli vähentää rajusti taloushallinnon manuaalisia rutiineja ja saada raportoinnissa tarvittava tieto ja luvut suoraan järjestelmästä ilman virheille altista käsin syöttämistä.

Peikko Group

Peikko Group →

Peikko on suomalainen betonirakentamisen kiinnitysosien tuottaja. Avainkohderyhmiä ovat rakennusyritykset ja rakennusmateriaaleja valmistavat tehtaat. Peikon käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä on Microsoft Dynamics AX.

Fremantle Media

Fremantle Media →

Fremantle Median toimintaa leimaa vahva kausiluontoisuus ja suoraviivainen projektitoiminta. Yritys hankki osto- ja matkalaskuohjelmistot pilvipalveluna Efimalta.

Talentum

Talentum →

Pohjoismainen mediatalo Talentum halusi yhtenäistää taloushallintonsa käytäntöjä Suomessa ja Ruotsissa. Taloushallinnon järjestelmäksi valikoitui Microsoft Dynamics AX pilvipalveluna Efimalta. Saman kirjanpitojärjestelmän lisäksi Suomessa ja Ruotsissa on nyt sama tilikartta ja sisäisen laskennan rakenne. Läpinäkyvyys on parantunut, ja aikaa jää entistä enemmän laatua parantavalle työlle.