Skip to content

Fleet Innovation | Automaation avulla kohti kovaa kasvua ja fiksumpia työtapoja

Fleet-Innovation-web Jenna Rahunen, Finance Manager, Fleet Innovation
↑ Jenna Rahunen, Finance Manager, Fleet Innovation

Tässä ei makseta vain palvelusta, vaan siinä on jotakin syvempää.

Yksilöllisiä yritysautoilun palvelukokonaisuuksia tarjoavan Fleet Innovationin liiketoiminta on kasvanut huimaa vauhtia. Kasvun tueksi yrityksessä on automatisoitu useita prosesseja ja työtehtäviä, jotta henkilöstö voisi keskittyä oleelliseen – palvelemaan yrityksen asiakaskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi automaation keinoista on ohjelmistorobotiikka, jonka kehittämiseen Fleet Innovation löysi Efimasta oikean kumppanin.

Ohjelmistorobotiikasta apu ostolaskujen käsittelyyn

Fleetin liiketoiminnan kasvaessa myös yrityksen käsittelemien ostolaskujen määrä kasvoi ja lisäsi henkilöstön työkuormaa. Tästä alkoikin pohdinta, voisiko ostolaskujen käsittelyn hoitaa tehokkaammin. Ohjelmistorobotiikka (RPA) tunnistettiin mahdolliseksi ratkaisuksi ongelmaan, ja pian yrityksessä lähdettiinkin toteuttamaan ensimmäisiä robotisointeja yhteistyössä Efiman kanssa.

Yrityksen talouspäällikkö Jenna Rahunen pitää ostolaskujen käsittelyä oivana kohteena ensimmäisille RPA-toteutuksille, sillä prosessi sisältää paljon rutiininomaista toistoa, jonka tekemiseen kuluisi myös paljon henkilöstön aikaa. ”Ennen automaatiota meillä asiakasvastaavat kirjasivat laskuja, eikä tämä tuntunut fiksulta tavalta käyttää heidän aikaansa. Ohjelmistorobotiikka nähtiin ratkaisuna, joka skaalautuisi ketterästi liiketoimintamme mukana”, hän kertoo. Ohjelmistorobotin puolesta puhui myös se, ettei robotti tee virheitä: ”Toistuvassa rutiinityössä ihminen tekee aina jonkin verran virheitä, mutta robotin voi olettaa seuraavan sille asetettuja sääntöjä poikkeuksetta.”

Ostolaskujen automaatiolla on myös saatu tuloksia, sillä nykyisin Efiman Aili-robotti käsittelee 45 % yrityksen 6000 kuukausittaisesta ostolaskusta. ”Tämä on todella suuri apu meidän kokoisessa yrityksessä, ja olemme jo tehneet suunnitelmia jatkosta seuraaville vuosille. Automaatio on isossa roolissa meidän kasvusuunnitelmissamme”, hän toteaa tyytyväisenä. Seuraavaksi Aili-robotti onkin ottamassa haltuunsa myös roolin Fleetin asiakaspalvelun apuna mm. hankintojen tilasta kertovien automaattiviestien muodossa.

Automaation mahdollisuudet on otettu innolla vastaan

Rahunen iloitsee myös siitä, kuinka hyvin automaation mahdollisuudet on otettu yrityksessä vastaan. ”Autokantamme kasvaessa myös työn määrä kasvaa. Jokainen huomaa omissa tehtävissään, että aikaa voisi rutiinihommien sijaan käyttää paremmin”, hän kertoo. Eikä intoa asioiden kehittämiseen ole puuttunut. ”Meillä ihmiset pyrkivät todella tekemään prosesseista mahdollisimman tehokkaita, eikä muutosvastarintaa missään vaiheessa ole esiintynyt. Pikemminkin kaikki haluavat lähteä mukaan automaation kehittämiseen”, Rahunen jatkaa.

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat ominaisuuksia, joita Rahunen kumppanuudessa arvostaa. ”Tässä ei makseta vain palvelusta, vaan siinä on jotain syvempää. Efiman henkilöt tuntevat meidän liiketoimintamme, ehdottavat kehitysideoita ja uskaltavat sanoa avoimesti, jos jokin asia kannattaisi tehdä toisin”, hän kuvailee kumppanuutta. Myös efimalaisten asenne ja välitön vuorovaikutus saavat kehuja Rahuselta. ”Töihin tartutaan heti, ja voimme luottaa siihen, että työ tulee tehdyksi. Efiman puolelta myös ohjataan projekteja ja pidetään huoli, että me teemme osamme. Löysimme Efimasta todella oikean kumppanin”, Rahunen iloitsee.

Muille automaatiota miettiville Rahusella on jakaa vinkkejä omasta kokemuksesta. ”Jos töissä on paljon toistuvia rutiineja ja resurssit ovat tiukalla, on siinä aina paikka miettiä automaatiota. Asiakastyytyväisyyden näkökulmasta automaatiolla on todella suuri merkitys, sillä se vapauttaa meidät rutiineista asiakkaidemme palvelemiseen”, hän päättää.Olisiko Efima oikea kumppani myös teille?

Voit ottaa meihin yhteyttä täyttämällä alta löytyvän lomakkeen.